Etikk,
tor.
23
apr
Utstein Refleksjonsforum
Varighet: 1 dager
Påmeldingsfrist:  03.04.2020
Stavanger/Klosterøya
Utstein Refleksjonsforum er navnet på et årlig dagsseminar på Utstein Kloster. Rogaland A-senter har arrangert dette siden 1999, i samarbeid med Kirkens Bymisjon, og Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Den behandlingsmessige hverdagen er mange steder preget av travelhet og hyppige endringer. Noen ganger kommer også den helsefaglige profesjonaliteten under press. Utstein Refleksjonsforum er derimot et sted hvor deltakerne i ro og mak drøfter grunnlagsspørsmål. Refleksjonsforumet har eksempelvis tatt for seg følgende tema:”Om autonomi i helsefaglig arbeid” v/ professor i teologi Trygve Wyller, UiO ”Markedskreftenes utrolige kraft”, v/ amanuensis i statsvitenskap Bent Sofus Tranøy, UiO ”Fra børs og katedral til børs og terapi”, v/amanuensis i psykologi Ole Jacob Madsen, UiO ”Om det tragiske og komiske ved sykelighet og sykdom”, v/professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk,UiO.

Dato:  23.april  2020
Sted: Utstein Kloster

Målgrupper: Ansatte i rusfeltet, psykiatrien, somatikk, helseadministrasjonene, Universiteter og høyskoler, kirken, andre interesserte.

Foredragsholdere: Trond Aarre, forfatter, lege ved Nordfjord psykisk helsevern, fagsjef psykisk helsevern Helse Førde

Tema: «Håp i hengende snøre»
v/Knut Tore Sælør, førsteamanuensis, Universitetet i Sør-øst Norge og Arnfinn Fiskå, teolog, tidligere leder for Kirkens Bymisjon i Stavanger
 
«Hva er håp og hvor kommer det fra? Er det å håpe bare en måte å tildekke realitetene på, et opium for folket?  Eller er det snarere slik at håpet er det som driver oss i arbeidet med å skape en bedre verden, et sted det også vil være levelig når vi er gått ut or tiden? Er håpet en nødvendig forutsetning også når vi jobber med mennesker? Er håp om et bedre liv for pasienten viktig i arbeidet med mennesker som til tider overmannes av håpløshet? Og er det også avgjørende viktig at pasienten selv drives framover av håpet om bedre tider? Hvor kommer håpet fra? «Håpet avhenger ikke av situasjonen. Det har intet med ytre omstendigheter å gjøre. Håp er noe man har eller ikke har», sier Vaclav Havel.  I dette seminaret ønsker vi å utforske betydningen av og vilkårene for håp i en verden preget av kriser, uro og håpløshet; generelt i samfunnet og i forhold til mennesker som strever med livene sine.»

Program

påmelding:
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=308996#init

Pris: Kr. 1300.- (inkl. lunsj)
Påmeldingsfrist: 3.april 2020
Antall: 30 deltakere

Arrangør: Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger i samarbeid med Universitetet i Stavanger, UiS og Sandnes kommune.

Informasjon:    
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00. 

 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger