Rusarbeid, Rus og psykisk helse
tor.
10
sep
Overdose-konferansen 2020
Varighet: 1 dager
Stavanger
K14
shutterstock_69781732%5B1%5D%20RAS%20brosjyre%207%20mann%20portrett
Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, Alarm, Funkishuset og KoRus Stavanger arrangerer i samarbeid en kunnskapsbasert Overdosekonferanse for relevante hjelpeinstanser med oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og statistikk.


Dato:  10.september 2020

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger.

Tema: Hvordan kan overdoser forebygges?

Program

Mål: Øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet; ansatte i Rogaland-kommunene, fengsel, rus - og psykiatritjenester, sosialtjeneste, ungdomspsykiatri, LAR, politi, brukerorganisasjoner og brukere og andre interesserte.

Pris: Gratis

Påmelding: 
Vi har åpnet nå for påmelding til den 10.september. 
Det er maks 100 personer som kan delta.
 
Påmeldingslink
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=315990#init

Påmeldingsfrist: 1. september 2020

Maks antall deltakere/ begrensninger: Vi følger myndighetenes retningslinjer til enhver tid. Så følg med på vår hjemmeside og på mail. Vi anbefaler å sette av datoen nå. 

Arrangør: Stavanger kommune i samarbeid med Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:  Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger