Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Rus og psykisk helse

Overdose-konferansen 2020

K14
Stavanger kommune arrangerer sammen med KoRus Stavanger kunnskapsbasert Overdosekonferanse for relevante hjelpeinstanser med oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og statistikk.
Dato:  10.september 2020

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Energy, Ishockeyveien 2

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Pris: Kommer

Påmelding: Se www.korus-stavanger.no

Maks antall: 200 deltakere 

Arrangør: Stavanger kommune i samarbeid med Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:  Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00