Tidlig innsats, Barn som pårørende
dato-kommer-ikon
Når voksentjenester i rus og psykisk helse møter brukere/pasienter som har barn
Haugesund
shutterstock_23398030%5B1%5DYoung%20child%20looking%20window%20rain
Foto: Shutterstock

Dato: mai 2020

Sted: Haugesund

Målgrupper: Ansatte i kommuner; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, spesialisthelsetjenesten i Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, bruker-organisasjoner.

Foredragsholdere: 

Pris: Gratis enkel lunsj 

Invitasjon: Program

Påmelding: 
https://helse-fonna.no/arrangementer/korleis-snakke-om-barna-sin-situasjon-nar-det-er-sjukdom-i-ner-familie-haugesund-mai-2019-2019-05-22          

Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med Helse Fonna 

Informasjon:
Bernt Netland
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger