Tidlig innsats, Barn i familier med rusproblemer
ons.
22
jan
Mot til å se – evne til å handle 2020
Varighet: 2 dager
Påmeldingsfrist:  09.01.2020
Stavanger
shutterstock_99857852%5B1%5D%20tre%20generasjoner%20kvinner%20og%20jente
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Foto: Shutterstock

Dato: onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2020

Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2, Stavanger

Presentasjoner fra forelesere:
På grunn av opphavsretten til bilder, legger vi ikke ut  Power-Point- presentasjoner, men send en mail til Maren Løvås eller Marit Vasshus, så sender vi deg de presentasjonene vi har mottatt hittil.
mail: maren.loevaas@rogaland-asenter.no eller marit.vasshus@rogaland-asenter.noForelesere: Til konferansen kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre. Han bruker familiehistorien i forestillingen «Fire begravelser og et bryllup». Øvrige forelesere:
- Hvordan skape robusthet og livsmestring hos barn og unge
Cecilie Evertsen-Stanghelle, forsker ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger
- Hva vet vi i dag om kognitive vansker og foreldreferdigheter – kunnskap og støtte som kan gjøre en forskjell v/Gunnel Janeslätt, Ergoterapeut, forsker ved SUF (Samverkan - utveckling –föräldraskap) Kunskapscentrum, Region Uppsala Sverige.
- Om tilpasset veiledning i barnevernet gjennom foreldreveiledningsprogrammet Parenting Young Children (PYC) i Norge v/ Anne Thronsen, Universitetslektor v/Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, Universitetet i Sørøst Norge
- Barns beste satsninger 2020 v/ Siri Gjesdahl, leder BarnsBeste, Sørlandet sykehus HF
- Familier i høykonflikt v/Jan Stokkebekk, Familieterapeut MFSP og stipendiat PhD. kandidat i familieterapi, ved Bergen og omland familiekontor
- «Kva ser vi - kva gjer vi. Omsorgssvikt, vald og seksuelle overgrep. Skulen og barnehagen sine oppgåver». Bokbad
Arnt Inge Nordhaug, spesialkonsulent klinisk sosionom og forfatter og Dag Nordanger psykologspesialist PhD, forsker og forfatter.
I tillegg kommer sideseminar på 2.dag, se utfyllende program 2020.

Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Målgrupper:
Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatri-tjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt  flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Program >>

Pris: Deltakeravgift kr 1850.- inkludert lunsjbuffet 2 dager

Hotellovernatting betales og bestilles av den enkelte, pris kr 1145.- for enkeltrom og kr 1295.- for dobbeltrom inkl. frokostbuffe.
Rom bestilles direkte til hotellet på e-post: cl.energy@choice.no
Oppgi kode: Rett kode er: GR015298 eller på tlf.: 51347800

Middag Onsdag 22. januar kl. 19.30 - 21.00
Middag er ikke inkludert i deltakeravgiften, den betales direkte til hotellet. Pris kr. 475.- for 3 retter i
restauranten. Påmelding for å delta på middag gjøres samtidig med påmelding til konferansen.

Påmeldingsfrist: 9. januar 2020
Påmelding er bindende og det vil bli ettersendt faktura. Ved påmelding påføres ref.nr fra arbeidsgiver som skal
være på fakturaen. Dersom du ønsker å avregistrere deg, må dette gjøres innen påmeldingsfrist.

Påmeldingslink

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/search/top/?q=korus%20stavanger

Kontaktpersoner for faglig innhold:
Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 91 38

Kontaktperson for påmelding:
Linda Gabrielsen
linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 91 22

 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger