Tidlig innsats, Barn i familier med rusproblemer 2021
ons.
20
jan
Mot til å se- evne til å handle 2021 - digital konferanse
Varighet: 1 dag dager
Stavanger
shutterstock_52629715%5B1%5Dmother%20little%20sin%20serious
Mot til å se – evne til å handle - i møte med barn i familier der foreldre har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom
Foto: Shutterstock

Digital konferanse
tid: onsdag 20 januar 2021

Arrangør:   
Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.
 
Konferansen blir digital.
Vi kommer med mer info om innhold og tema i løpet av november.

Påmelding: https://www.deltager.no/mot_til_a_se_-_evne_til_a_handle_20012021​

Program:
09.00 - 09.07 Åpning ved Jonas Andersen Sayed, ordfører i Sokndal kommune

09.07 - 09.20 Tønes, Kulturelt innslag

09.20 - 09.45 Helsefremmende samhandling; en salutogen tilnærming som en ramme for fokus på arbeid med barn og unge som pårørende, Eva Langeland, Professor i helsevitenskap, PhD, Høgskulen på Vestlandet.

09.45 - 09.55 Pause

09.55 - 10.20 Å bli født inn i utenforskap. Om å forebygge overføring av rusproblemer mellom generasjonene, Eli Marie Wiig, sykepleier, pedagog og PhD, Korus Sør.

10.20 - 10.30 Pause.

10.30 - 11.10 Tilhørighet og utenforskap, å være en del av noe eller ikke – konsekvenser for foreldreskap og barndom? Ulrika Christina Håkansson, psykologspesialist, Førsteamanuensis, PhD Høgskolen i innlandet.

11.10 - 12.00 Lunsj.

12.00-12.25 Fedre i terapi for partnervold og relasjon til deres barn, Henning Mohaupt, psykologspesialist PhD, Alternativ til vold (ATV).

12.25 - 12.35 Pause.

12.35 - 13.00 Hvordan skape gode forløp for barn og unge med psykiske helseplager på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste? Rita Hammerø og Lars Ravn Øhlckers, Klinikk for barn, unge og rusavhengige PHBURA, Helse Stavanger.

13.00 - 13.10 Pause.

13.10 - 13.35 Hvordan møte og snakke med barn og foreldre når foreldre har rusproblemer, Astrid Swan Croucher, barnevernspedagog, barne- og pårørende kontakt, Rogaland A-senter.

13.35 - 14.00 Tanker fra et erfaringsperspektiv, Nina Grashei, vernepleier med erfaringskompetanse, erfaringskonsulent v/Rogaland A-senter, avdeling Gravide og småbarnsfamilier og behandler ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Helse Stavanger.

14.00 - 14.15 Avslutning – refleksjon.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger