Tidlig innsats, Bedre tverrfaglig samarbeid
ons.
12
feb
Fagdag om lovgrunnlag og bedre tverrfaglig samarbeid Taushetsplikt og opplysningsplikt
Varighet: 1 dager
Stavanger
shutterstock_159077903%5B1%5D-mange-hender-barn-voksne_resized
Foto: Shutterstock

Dato: 12. februar 2020. Tidspunkt: kl. 09:30 - 15:00 

Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger 4033

Arrangør: Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger.
 

PRESENTASJON:

Anders Kvadsheim Mygland og Hanne Sørås Ronæss

Innhold: Rammer for samarbeid mellom tjenestene og samarbeid med foresatte/barnet. Hva sier lovverket når vi skal samarbeide med barnet og foresatte? Når vi skal samhandle internt i egen tjeneste og mellom ulike tjenester i kommunen? Taushetsplikt for ulike profesjoner som arbeider med barn. Unntak fra taushetsplikt, meldeplikt til Barneverntjenesten. Skolens plikt etter opplæringsloven kap. 9A.

Målgrupper: Målgruppene for fagdagen er ledelsen i barnehage og skole, barnevern, NAV, helsesykepleier på skolene, PPT, SLT koordinator, og andre som inngår i tverrfaglige samarbeidsprosesser om barn, kor teieplikta kan oppfattes som en utfordring. Ved stor pågang vil ansatte i BTI – kommuner og tidligere FRIDA kommuner blir prioritert.

Påmelding: Se www.korus-stavanger.no


Pris:  kr 250.-


Informasjon:
ww.korus-stavanger.no eller kontakt
Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00/400 44 161.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger