Rusarbeid, Rus og psykisk helse
tir.
19
mai
Rus og psykisk helsekonferansen 2020
Varighet: 1 dager
Stavanger
Kvinne%20Os
KoRus Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til «Rus og psykisk helse konferansen 2020» (tidligere Grunnkurs rus og psykisk helse) med hovedtemaet «Hva med kunnskapsbasert praksis?».
Foto: Marit Vasshus

Dato: 19.mai 
Sted: Stavanger

Målgrupper: Fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og psykisk helseproblematikk.

Pris: Gratis
Påmelding: kommer
Antall: 200 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no

eller kontakt Silje Lill Rimstad; 
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger