alor- nettverk innen arbeidsliv og rus,
tor.
08
apr
Påmeldingsfrist:  05.04.2021
Webinar
program%208_april%202021_2
Velkommen til alor samling
Da begynner programmet for en digitale alor samling å komme på plass.
Tema for samlingen er;
«Et arbeidsliv og arbeidsmiljø i krise - hvordan jobbe forbyggende?»
Fokus innen hjemme/gjemmekontor, spill/gaming og kriseledelse
Det vil bli tre spennende innlegg sammen med en seanse fra alor teateret.
 
Samlingen torsdag 8.04.2021, kl 10-12.30 er gratis, men krever påmelding.

Påmelding skjer ved å følge linken under;
https://www.deltager.no/alor_nettverkssamling_-_8_april_2021_-_digitalt_08042021
Påmeldingsfrist 5.04.2021

Innen 7.04.2021 vil påmeldte deltakere motta påloggings-lenke sendt via mail, så OBS rett mailadresse.

 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger