Tidlig innsats Rusarbeid,
Samhandling i rusfeltet
Kontaktperson: Tore Berge
tore.berge@rogaland-asenter.no,
Mobil: 476 16 099
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger