Tidlig innsats Rusarbeid,
Barn som pårørende i familier med rusmiddelmisbruk
Kontaktpersoner: Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00

eller Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no,
tlf: 51 72 90 00.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger