Tidlig innsats Rusarbeid,
Arbeidsliv og rus
Kontaktperson: Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no,
tlf. 51 72 90 00 / 976 06 887.
eller : Inger Eide Robertson, igot@sus.no
Mobil: 981 42 967
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger