Tidlig innsats Rusarbeid,
Aldring og alkohol
Kontaktpersoner: Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no,
tlf. 51 72 90 00/ 51 72 90 63

eller Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00/ 97 60 68 87.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger