Rusarbeid, Kartlegging
BrukerPlan – analyse og presentasjon
Broken%20colomn1
Mål: Utvidet og lokalt tilpasset kunnskap om resultatene fra Brukerplankartleggingen.

Målgrupper: Alle kommuner i Rogaland fylke. Mer spesifikt retter BrukerPlan seg mot ansatte i de kommunale enheter som yter tjenester rettet mot personer med rusmiddelproblemer, f. eks. rusverntjenester, sosialtjenester, NAV, helsetjenester m.fl.

Vi tilbyr: KoRus vest Stavanger tilbyr opplæring i kartlegging i oktober 2020 og gjennomføring innen utgangen av desember 2020.KoRus bistår de kommuner i Helse Fonna og Helse Stavanger som ønsker en utvidet analyse av materialet fra BrukerPlan-kartleggingen.

Kontaktperson:
Sven Gustafsson; 
gussve@rogaland-asenter.no
Tlf.: 942 05 590.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger