KURS/ KONFERANSER

Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig innsats 
  • Rusbehandling
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon: telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen.
Ny kurs- og kompetansekatalog 2020 er publisert 15.01.2020 se link i turkis felt. I den nye katalogen vil du finne kontaktpersoner under hvert kurs.
katalog
Katalog_knapp

KARTLEGGING & PLANLEGGING

KoRus skal bidra til oversikt over folkehelsen i ungdomspopulasjonen gjennom samarbeid med kommunene i gjennomføring av Ungdata-kartlegging, analyser og presentasjoner til bruk i kommunenes planarbeid. Videre skal KoRus bidra til at alle kommuner tar i bruk BrukerPlan-kartlegging og gi veiledning knyttet til kartleggingen og bruk av funnene til videreutvikle og forbedre tjenestene.  KoRus arrangerer regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som benytter BrukerPlan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/KORFOR og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). KoRus sender ut BrukerPlan-rapportene, bistår i analyse av resultatene og bistår i oppfølging av enkeltkommuner i samarbeid med NAPHA.
RUSFOREBYGGING OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID - KARTLEGGING
Ungdata – analyser og presentasjoner
pil-hoyre
Ungdata – analyser og presentasjoner
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS, Barn i familier med rus og psykisk uhelse
Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
pil-hoyre
Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS - UNGDOM OG RUS
Hurtig kartlegging og handling (HKH)
pil-hoyre
Hurtig kartlegging og handling (HKH)
pil-hoyre_mobil
RUSARBEID
BrukerPlan – analyse og presentasjon
pil-hoyre
BrukerPlan – analyse og presentasjon
pil-hoyre_mobil
RUSFOREBYGGING OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
pil-hoyre
Rusmiddelpolitisk handlingsplan
pil-hoyre_mobil
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger