KURS/ KONFERANSER

Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig innsats 
  • Rusbehandling.

Ny kurskatalog for 2020 er under produksjon og vil bli lagt ut her ca medio januar. Informasjon i menyen over er oppdatert for 2020.

I den nye katalogen vil du finne kontaktpersoner under hvert kurs.

Har du spørsmål om påmelding, er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon:
telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen.