Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Etikk,  

Utstein Refleksjonsforum

K13
Utstein Refleksjonsforum er navnet på et årlig dagsseminar på Utstein Kloster. Rogaland A-senter har arrangert dette siden 1999, i samarbeid med Kirkens Bymisjon, og Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Den behandlingsmessige hverdagen er mange steder preget av travelhet og hyppige endringer. Noen ganger kommer også den helsefaglige profesjonaliteten under press. Utstein Refleksjonsforum er derimot et sted hvor deltakerne i ro og mak drøfter grunnlagsspørsmål. Refleksjonsforumet har eksempelvis tatt for seg følgende tema:”Om autonomi i helsefaglig arbeid” v/ professor i teologi Trygve Wyller, UiO ”Markedskreftenes utrolige kraft”, v/ amanuensis i statsvitenskap Bent Sofus Tranøy, UiO ”Fra børs og katedral til børs og terapi”, v/amanuensis i psykologi Ole Jacob Madsen, UiO ”Om det tragiske og komiske ved sykelighet og sykdom”, v/professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, UiO.
Dato:  4.april 2019|

Sted: Utstein Kloster

Målgrupper: Ansatte i rusfeltet, psykisk helsetjeneste, somatisk helsetjeneste, helseadministrasjonene, Universiteter og høyskoler, andre interesserte.

Foredragsholdere: Trond Aarre, forfatter, lege ved Nordfjord psykisk helsevern, fagsjef psykisk helsevern Helse Førde

Tema: En mindre medisinsk psykiatri?
Bidrar vårt avanserte diagnosesystem til å fremme eller hemme god helse og godt liv? Antallet diagnoser vokser og det er grunn til å spørre om vi i økende grad sykeliggjør det vi tidligere oppfattet som høyst normale menneskelige reaksjoner på livets mange utfordringer? Hvem er tjent med en utvikling som setter standardiserte merkelapper på alle livets smertefulle erfaringer. Trond Aarre vil i sine forelesninger fokusere på hvordan vi kategoriserer menneskelige problem, og ikke minst; hva er nytteverdien av diagnosene for den som skal motta hjelp?

Program

Pris: Kr. 1300.- (inkl. lunsj)

Påmeldingsfrist:  Fredag 4. mars 2019

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=264934​

Antall: 30 deltakere

Arrangør: Rogaland A-senter og KoRus vest Stavanger i samarbeid med Universitetet i Stavanger, UiS og Sandnes kommune.

Informasjon:    
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Anne Schanche Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00.