Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Rus og psykisk helse

StaRus-konferansen 2019, 5.- 6.juni, Sandnes / Sola

K12
StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet.
Dato: 5.juni, kl.17.30- 21.00 Foredrag og film,

Sted: 5.juni: SF-kino Sandnes

Dato: 6.juni kl. 09.00-15.00. (registrering fra kl. 08.30)

Sted: Sola Strand hotell 

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Tema: Se www.korus-stavanger.no

Foredragsholdere: OPEN SPACE m/innledere

Pris: Gratis

Påmelding: Til liljan.hapnes.kristensen@sus.no

Maks antall: 100 deltakere

Arrangør: STARUS-gruppen som består av: Universitetet i Stavanger, International Research Centre Stavanger (IRIS), KORFOR, Universitetssykehuset i Stavanger (SUS), og Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no 
eller kontakt Anne S. Selbekk; 
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12