Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helsekonferansen 2019

K9
KoRus Stavanger og Fylkesmannen i Rogaland inviterer til «Rus og psykisk helse konferansen 2019» (tidligere Grunnkurs rus og psykisk helse) med hovedtemaet «Hva med kunnskapsbasert praksis?».
Dato: 23.mai 2019 

Sted: Clarion Hotell Stavanger

Målgrupper: Fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og psykisk helseproblematikk, Brukerorganisasjoner, pårørende og alle som gjennom arbeid møter mennesker med rus- og psykisk helseutfordringer er velkomne.

Pris: Gratis

Påmelding: https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/er-du-interessert-i-a-lare-meir-om-kunnskapsbasert-praksis-pa-rusfeltet/

Antall: 150 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no
eller kontakt Silje Lill Rimstad; 
silje.lill.rimstad@ rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 32.