Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  

Recovery i et samfunnsperspektiv.

Utvikling av recoveryorientert praksis - erfaringssamling i Helse Fonna-regionen. Fagdag, 9.desember 2019 i Tysvær og 10.desember Scandic Forus i Stavanger.
Kursinformasjon: link
kontaktperson
: Ellen Arre, Fylkesmannen.fmroeaa@fylkesmannen.no

Målgruppe: Ansatte i kommuner, helseforetak og brukerorganisasjoner som har deltatt i læringsnettverk om Recoveryorienterte tjenester og andre i målgruppen som er interessert i å lære mer om temaet.

Bakgrunn: Flere kommuner i Rogaland og Sunnhordaland deltok i 2016 og 2017 i læringsnettverk psykisk helse og rus, med fokus på Recoveryorientert praksis. Arrangørene av læringsnettverket ønsker igjen å invitere til erfaringssamling.
Denne gangen blir det lagt opp til to ulike dagssamlinger. En for sør Rogaland og en samling for Fonna området. Formålet med samlingene er å støtte opp om arbeidet som ble startet i samband med læringsnettverket , og å skape varige endringar i tenestene med fokus på «Hva er viktig for deg?».
Tema for årets samlingar er Recovery i et samfunnsperspektiv.

Innledere:
En av innlederne både i Haugesund og Stavanger er professor emerita Marit Borg. Hun har i en årrekke arbeidet med forsking og utdanning innen psykisk helse, der sentrale tema har vært Recovery og samarbeid mellom fag– og erfaringskompetanse innen lokalbasert psykisk helsearbeid.
I Helse Fonna området blir det også innlegg fra lokale erfaringskonsulenter, Høgskulen på Vestlandet og kommuner.
Samlingene vil gi fagleg påfyll, erfaringsdeling og dialog mellom deltakerne.  Se program for mer informasjon.
Det anbefales at deltakerne har noe kjennskap til Recovery orientert praksis på forhånd.

Pris:
Kurset er gratis, med bindende påmelding. Ikke meldt forfall blir belastet med kr. 600,-.
Eventuelle reisekostnader må dekkes av deltaker/kommune.
Ved stor interesse vil Fylkesmannen i Rogaland fordele plassar på en formålstjenlig måte.

Program for Haugesund:
link:
Dato:09.12.2019, kl 09:15-15:00
Sted: Stemnestaden leirsted , Tysvær. http://stemnestaden.no/

Program for Stavanger
link

dato: 10.desember; kl 09.00 - 15.15
sted: Scandic Stavanger Forus

Medarrangør:
Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland, KoRus Vest Stavanger, NAPHA og KS i samarbeid med kommunar, Helse Fonna, FOUSAM og brukarorganisasjonar.

Påmelding Haugesund: https://helse-fonna.no/arrangementer/utvikling-av-recoveryorientert-praksis-erfaringssamling-i-helse-fonna-regionen-2019-12-09
kontakt Haugesund: bernt.netland@helse-fonna.no