Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Rus og psykisk helse

Psykisk helse og rusdag 2019, Brukerplan Nord-Rogaland

K11
Dato: 14.januar 2019, kl 10.00- 14.30

Sted: Haugesund, Høgskulen på Vestlandet campus Haugesund, Bjørnsonsgate 45

Målgrupper: Fagfolk, brukere - og pårørendeorganisasjoner, politikere, samt andre som er interessert i rusfaglige spørsmål.

Tema: Erfaringer fra ROP-tilsynene i sykehus og kommuner i Helse Fonna-området. Brukerinnlegg og Brukererfaring i klinisk arbeid «Mitt liv- mine valg». Om recoverykurs og recoveryutdanning. BrukerPlan 2018 og rus/ ROP. Situasjonen innen psykisk helsefeltet/ ROP i Helse Fonna slik det fremgår i BrukerPlan og andre kilder.

Pris: Gratis, enkel lunsj

Påmeldingsfrist: 2.januar 2019

Påmelding: htps://goo.gl/forms/ZXB9Az9jwIIgV9W53

Antall: 350 deltakere

Arrangør: Helse Fonna i samarbeid med KoRus vest Stavanger og KoRus vest Bergen, NAPHA og Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland.

Parkering: Parkering rett nord for Høgskulen eller: se link i program 

Informasjon:
Kontakt Bernt Netland;
bernt.netland@ helse-fonna.no 
tlf: 91 72 25 48.