Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Rus og psykisk helse

Overdose-konferansen 2019

K14
KoRus Vest avd. Stavanger arrangerer sammen med Stavanger kommune, Funkishustet, Fylkesmannen i Rogaland, A-Larm og Helse Vest den årlige konferansen Overdoser kan forebygges. Målet er å øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning.
Dato:  26.september 2019

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Energy, Ishockeyveien 2

Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Pris: Gratis

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=277576

Maks antall: 130 deltakere 

Arrangør: KoRus vest Stavanger sammen med Stavanger kommune, Funkishuset, Fylkesmannen i Rogaland, A-larm og Helse Vest.

Kontaktperson:
Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00