Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Kommunepsykologer

Nettverkssamling for psykologer i Rogalandskommuner

K5
Dato: Høst 2019

Sted: Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden, administrasjonsbygg, Møksterkaien, Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2.etasje.  

Målgrupper: Psykologer og ledere i kommuner

Foredragsholdere: 

Påmeldingsfrist: 

Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og fylkesmannen i Rogaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no 
eller kontakt Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 91 38/  41 29 35 73.