Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Kommunepsykologer

Nettverkssamling for psykologer i Rogalandskommuner

K5
Dato: Høst 2019

Sted: Rogaland A-senter, kurslokale Byfjorden, administrasjonsbygg, Møksterkaien, Skogstøstraen 37, Bygg 4, 2.etasje.  

Målgrupper: Psykologer og ledere i kommuner

Foredragsholdere: 

Påmeldingsfrist: 

Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Ressurssenter om vald, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Vest) og fylkesmannen i Rogaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no og www.rogalandasenter.no 
eller kontakt Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 91 38/  41 29 35 73.
 
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie