Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Barn som pårørende

Når voksentjenester i rus og psykisk helse møter brukere/pasienter som har barn

K2
Dato: 22.mai 2019

Sted: Haugesund

Målgrupper: Ansatte i kommuner; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, spesialisthelsetjenesten i Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, bruker-organisasjoner.

Foredragsholdere: 

Pris: Gratis, enkel lunsj 

Påmeldingsfrist

Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med Helse Fonna 

Informasjon:
Kontakt Bernt Netland;
bernt.netland@ helse-fonna.no 
tlf: 91 72 25 48.