Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Samtalemetodikk

MI-nettverk (Sør-Rogaland)

K8
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter inviterer til nettverkssamling for ansatte som tidligere har gjennomgått MI-opplæring. Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.
Dato: 26.mars 2019

Sted: Sola strand hotell, Nordsjøvegen, Sola

Målgrupper: Deltakere som har gjennomført opplæring i Motiverende samtale (MI) i regi av KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Målsetting: Gjennom MI–nettverk ønsker vi å vedlikeholde og videreutvikle MI-ferdigheter og forståelse hos tidligere kursdeltakere.

Foredragsholdere: Representanter fra MI-nettverket, eksterne Foredragsholdere eller ansatte ved KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Pris: kr 400,-

Påmeldingsfrist: 26. februar 

Påmeldinghttps://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=265265 

Maks antall: 50 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter.

Informasjon:
Kontakt Ingrid R. Strømsvold;
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 161