Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Foreldre - barn samspill

Kurs i The Parent - Child Early relational assessment (PCERA),

Kurs i The Parent - Child Early relational assessment (PCERA)
For deg som har barn og foreldre som arbeidsfelt: Når det er utfordringer i foreldre- og barns samspillet trengs gode kartleggingsverktøy for å gi god nok veiledning til foreldre og barn som strever! Skal man gi god veiledning, må man ha et godt bilde av hva foreldre og barn trenger hjelp til. Korus Vest Stavanger tilbyr dette kurset.
Tema: KURS I THE PARENT- CHILD EARLY RELATIONAL ASSESSMENT (PCERA)

Omfang og dato: 5 dager: 7. og 8. mars og 14. ,15. og 16. mai

PCERA er et kartleggingsinstrument som skal hjelpe til å gi mer skreddersydd hjelp til foreldre- barns samspill.

Den gir et omfattende bilde av foreldre- barn samspillet og en har derigjennom en mulighet til å oppdage et forstyrret

interaksjonsmønster på et tidlig tidspunkt og det gir grunnlag for målrettede intervensjoner da man har en nøyaktig beskrivelse av området som trenger å styrkes. Har vist seg å være nyttig hjelp til foreldre med psykisk helse- og rusutfordringer.

Kursholder er Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD og ansatt på universitetet i Turku, Finland.

Påmeldingslink: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=265151

Se for øvrig vedlagt program.

Kontaktperson: Maren Løvås, tlf. 51 72 91 38 /412 93 573