Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Bedre tverrfaglig innsats

Fagdag om lovgrunnlag og BTI

K3
Dato: 20. februar 2019 

Tidspunkt: Kl 10.00-15.00 

Sted: Haugesund, Uni-K, Kvalamarka 20

Målgrupper: BTI – kommuner i Helse Fonna.

Arrangør: Fylkesmennene Rogaland og Hordaland, KoRus vest Bergen og Korus vest Stavanger. 

Innhold: Rammer for samarbeid mellom tjenestene og samarbeid med foresatte/barnet. Hva er til hinder for samarbeid? Taushetsplikt for ulike profesjonar som arbeider med barn. Unntak fra taushetsplikt, meldeplikt til barneverntjenesten. Skolens plikt etter opplæringsloven kap.  9 A.

Påmelding: 

Informasjon:
Bernt Netland
bernt.netland@ helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48.
 
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie