Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  

Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget, Stavanger 1.november, Bergen 22.november

Helse Vest RHF inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland og Kompetansesenter Rus (KoRus) til fagdager om Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget.
Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget

Stavanger:
Tid: 1. november Stavanger: 10:00 – 15:00
Sted: Folkets Hus,
Løkkeveien 22, Stavanger
påmelding: mona.norveel@helse-vest.no

Bergen:
Tid: 22. november Bergen: 10:00 – 15:00
Sted: Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2-7
påmelding: wera.geoghegan@helse-bergen.no

link program: