Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  

alor nettverk på Sola v/ Stavanger 24.oktober 2019

KoRus vest Stavanger/Rogaland A-senter inviterer alle som arbeider i tilknytning til arbeidsliv og rus til nettverkssamling på Sola strand hotell Dato: 24.10.2019, kl 08.30-15.15
         
Dato: 24.10.2019, kl 08.30-15.15
link program
 
Målgruppe:
alor nettverk er for alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, AKAN-kontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger / HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Arrangør:
KoRus vest Stavanger sammen med Rogaland A-senter og Haugaland A-senter, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.
 
Program:

09.15 «Hvordan spille på lag?» - Akan prisvinner 2018
v/ Arvid Rygh, bedriftslege ved Equinor
 
 «Hvordan spille på lag?»  -  ulike hatter, roller og ansvar
v/ Gerny Harouny, HR-rådgiver ved Kverneland Group
 
 - «alor teateret» - belyser dilemma
 - refleksjon og drøfting
 
12.30 Ferske resultater fra Wirus – studien vedrørende resultater fra BHT
v/ Aleksandra Sevic, forsker og PhD-kandidat ved Universitetet i Stavanger
 
13.30 DYPDYKK. Dypdykk er en spennende form som foregår i mindre grupper. Her samtales det over varierte tema for en større utdyping av dagens tema
 
15.00 Siste nytt  oppsummering/evaluering og temaønsker for neste samling
 
Påmelding innen 18.10.2019.
link til påmelding: https://www.deltager.no/alor_nettverk_24102019_24102019
Pris: kr 680,-
 
Kontakt:  
Ingunn Svensen, Åsa Sjøgren eller Tor Borge:
Ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no tlf 51729063 / 90935662 eller
Asa.ingrid.sjogren@rogaland-asenter.no tlf  eller 51729173
tor.borge@rogaland-asenter.no tlf 51729005
 
mer informasjon: http://www.korus-stavanger.no/tidlig-innsats/arbeidsliv-og-rus-alor-nettverk
 
Hva er alor nettverk:
Det er en møteplass der du inviteres til å ta med ditt engasjement, dine tanker og erfaringer for å drøfte problemstillinger som er relevante for deg. Nettverket skal være nyttig og er derfor organisert slik at du kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. alor nettverk er ment som en møteplass for å utveksle erfaringer, men også et sted hvor du kan hente inspirasjon og kunnskap som er nyttig i din jobb. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne.
 
Arrangør: KoRus vest Stavanger sammen med Rogaland A-senter og Haugaland A-senter, i nært samarbeid med Akan kompetansesenter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus Stavanger.
      
For info om alor nettverk i Norge:  www.alor.no