KURS/ KONFERANSER

Kursoversikt
Alle kurs forutsetter at deltakeren selv dekker reise og eventuelle oppholdsutgifter. Det tas forbehold om endring av programmet. Ved spørsmål kan kontaktperson for det enkelte kurs kontaktes.
Rusforebygging og folkehelse og
Tidlig innsats - Barn i familier med rusproblemer OA.
Tidlig innsats - Samtalemetodikk
Rusarbeid
Etikk, Rus, psykisk helse og somatikk