Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Arbeidsliv og rus

alor (arbeidsliv og rus) nettverk i Rogaland

A5
alor nettverk er en møteplass for utveksling av erfaringer og et sted for inspirasjon og kunnskap som er nyttig i jobb. Nettverket er organisert slik at man kan drøfte problemstillinger med andre i tilsvarende rolle i en annen organisasjon. Hensikten er å gjøre nettverket tilgjengelig og nyttig for alle som ønsker å delta. alor nettverk bygger på, og er avhengig av, aktiv medvirkning fra deltakerne. alor nettverket tilrettelegges av KoRus vest Stavanger i et samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter. Det bygger på en modell utviklet ved Rogaland A-senter/KoRus vest Stavanger og alle alor nettverk i Norge drives etter denne modellen.
Arrangør: KoRus vest Stavanger i samarbeid med poliklinikken ved Rogaland A-senter og Akan. 

Aktuelle fokusområder: 
 • Rusmidler og behandling
 • Forebygging, kultur og holdning
 • Kvinner – arbeidsliv – rus
 • Rus og psykisk helse i arbeidslivet
 • Rusmiddelpolicy og rusmiddeltesting
 • Narkotiske stoffer og legemiddelbruk
 • Spill- og spilleavhengighet
 • Den nødvendige samtalen, metodeopplæring

Tilbud: To årlige samlinger i Rogaland;
 • 21.mars 2019, Maritim hotel Haugesund
 • 24.oktober 2019, Sola Strand hotell:
 • Tema og innhold er under utarbeidelse. I tråd med innspill fra de to siste samlingene vil tema og fokus være; «innsats og tiltak, roller og ansvar i det rusforebyggende arbeidet ved arbeidsplassen. Equinor vil presentere virksomhetens erfaringer og innsats som bidro til Akan - prisen i 2018. 
  Invitasjon/programmet med påmelding sendes ut når flere detaljer er avklart.

Foredragsholdere: Innledere er ofte nettverkets egne deltakere som deler erfaringer og problemstillinger fra sin arbeidssituasjon/arbeidssted, eller fagpersoner fra ulike behandlingsmiljø og kompetansesentre innen rus.

Målgrupper: Alle som gjennom sin jobb er i kontakt med problemstillinger tilknyttet rusbruk og arbeidsliv. Dette gjelder ledere, Akankontakter, HMS-personell, verneombud, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste, ansatte i personalavdelinger/HR eller om du er kollega som har erfaring fra arbeidsliv og rus.

Mer informasjon: 

www.alor.no eller kontakt Ingunn K. Svendsen:
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 63 

eller
Åsa Sjøgren: 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 95