Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  

Rusbehandling- veiledere og retningslinjer

B5
Korus Vest Stavanger kan bistå i arbeidet med å implementere faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet.
Kontaktpersoner:

Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87

Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 162