Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  

Implementering

B6
Korus Vest Stavanger kan tilby foredrag om implementering til kommuner som er i gang med endringsarbeid innen rusfeltet.
Kontaktpersoner:

Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161

eller

silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf: 51 72 90 00/ 51 72 90 32