Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Aldring og rus

Aldring og alkohol?

B4
Målet er å sette fokus på tematikken for å øke kunnskap og handlingskompetanse omkring bruk av alkohol og medikamenter hos eldre mennesker, definert som de over 65 år.
Vi tilbyr: Foredrag, samtale og bistand

Aktuelle fokusområder:
  • Hvorfor er eldre en målgruppe for tidlig innsats?
  • Er det riktig at eldres alkoholvaner er i ferd med å endres?
  • Viktig kunnskap om aldring og alkohol

Målgrupper: Helse- og sosialsektoren i kommunene som hjemmetjeneste, fastlege, psykisk helse med flere. HR/HMS – personell som har ansvar for å tilrettelegge for god seniorpolitikk ved arbeidsplassen.

Foredragsholder: Erfarne fagpersoner fra KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter.

Kontaktpersoner:  
Ingunn K. Svendsen
ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 90 63

eller

Åsa Sjøgren
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.