Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene 11.juni,  Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene 11.juni
Tema: Regional nettverkssamling for psykologer og ledere i Rogalandskommunene

Tid: 11. juni 2018
Sted: Rogaland A- senter, Kurslokalet Byfjorden
Adresse: Møkster bygget, Skogstøstraen 37, Stavanger

Program
09.30 – 09.40 Tore Berge, leder Korus Vest Stavanger
09.40 – 10.00 «Psykologrollen i kommunene – status og forventninger» v/Kjetil Orrem, NAPHA
10.00 - 10.45 «Utredning og behandling i kommunene, og utforming av lavterskeltjenester. Hvordan bruke psykologen?» v/Anne-Kristin Imenes, psykologspesialist. I foredraget vil hun belyse både kommunens og psykologens ansvar og oppgaver i lys av føringer, evalueringer og kartleggingsarbeid.
Erfaring fra kommunen v/Trude Lønning, leder lærings- og mestringsenheten
Erfaring fra Sauda og Suldal kommuner v/kommunepsykolog Brynjar Eiriksson
Erfaring fra Sandnes kommune v/kommunepsykolog Kristian Nyborg Johansen
videre planer/samlinger, regionalt psykolognettverk
 
Foredragsholdere:
Anne Kristin Imenes har ledet en kartlegging i Norsk psykologforening om kompetansebehov og praksis for psykologer i kommune (2017).
Trude Lønning, leder for leder lærings- og mestringsenheten i Sandnes
Brynjar Eriksson, kommunepsykolog i Suldal og Sauda, knyttet til satsning på barn- og unge bl.a. gjennom Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) i Suldal kommune.
Kristian Nyborg Johansen, er psykologspesialist, kommunepsykolog og jobber på mestringssenteret i Mestringsenheten i Sandnes.

Arrangør:
Uni Research, NAPHA, RVTS, Fylkesmannen i Rogaland, Korus vest Stavanger.

Påmelding:
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=237818 .

 
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus