Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rus og psykisk helse

Overdose-konferansen 2018

K12
Stavanger kommune arrangerer sammen med KoRus Vest Stavanger, Rogaland A-senter kunnskapsbasert Overdosekonferanse for relevante hjelpeinstanser med oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og statistikk.
Dato: 4. september 2018

Sted: Clarion Hotel Stavanger

Målgrupper:
Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).

Foredragsholdere: se program.

Pris: Se program

Påmelding: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=237176 

Maks antall: 100 deltakere

Arrangør: Stavanger kommune i samarbeid med  Rogaland A-senter/ KoRus vest Stavanger.

Kontaktperson:
Åsa Sjøgren;
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no, tlf.: 51 72 90 00 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies