Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

alor nettverk 2019 Haugesund

Kommende samlingen for alor (arbeidsliv og rus) nettverket blir 21.03.2019 ved Maritim hotell i Haugesund.
Tema og innhold for 21.03.2019 er under utarbeidelse. I tråd med innspill fra de to siste samlingene, tar vi sikte på å belyse områder som;
juridiske problemstillinger, gaming, forebygging av risikofylt alkoholkonsum og gode verktøy.
Det blir også gitt mulighet for øve på «den nødvendige samtalen». Og tradisjon tro så vil alor- teater dra oss gjennom en dilemma-situasjon.
Så sett av dato og sted;

Dato: Torsdag 21.03.2019
Sted: Maritim hotell, Haugesund

Invitasjon/programmet med mulighet for påmelding sendes ut så snart vi har flere detaljer på plass.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies