Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Aldring og helse - hva med alkohol?

Mål for seminardagen er å rette fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye rusvaner? Eldres alkohol og legemiddelkonsum – omfang? Vil aldring påvirke kroppens evne til å takle alkohol, og hva skjer med samtidig bruk av legemidler? Hvordan snakke med eldre om alkohol og legemiddelbruk?
Tid: onsdag 5.12.2018, kl 10-14
Sted :
Gaffel og karaffel, Øvre Holmegt, Stavanger

Påmelding: Fylkesmannen sin nettside innen 25.11.2018. https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Kurs-og-konferansar/aldring-og-helse--kva-med-alkohol/

Pris: gratis.

Program: er under utarbeiding- og vil bli publisert her når det er klart. Teaser

Målgruppe: ansatte i helse- og omsorgstjenester, leger, NAV, eldre- og seniorsentre og alle andre som arbeider med eldre i Rogaland. Eldreråd og pensjonistforeninger er også velkomne.

Mål for seminardagen er å rette fokus på spørsmål som: nye generasjoner eldre, nye rusvaner? Eldres alkohol og legemiddelkonsum – omfang? Vil aldring påvirke kroppens evne til å takle alkohol, og hva skjer med samtidig bruk av legemidler? Hvordan snakke med eldre om alkohol og legemiddelbruk?

Arrangør: KoRus vest Stavanger v/Rogaland A-senter og Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med Helsehuset, Stavanger kommune, KORFOR og Utviklingssentrene (USHT Fonna og Rogaland)

Har du spørsmål: kontakt Ingunn Svendsen eller Åsa Sjøgren, Korus Stavanger. Tlf: 51 72 90 00.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies