Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  

Alkohollovs-nettverket, nettverkssamling om ansvarlig alkoholhåndtering

A4
Alkohollovs-nettverket for folkehelse, kriminalitetsforebygging og Ansvarlig Alkoholhåndtering. Nettverket har årlige samlinger og arrangeres av Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger i samarbeid med Politiet (Sør-vest politidistrikt) og KS.
Målgrupper:
Ansatte i skjenkenæringen(herunder dørvaktbransjen), politiet og ansatte og politikere i kommunene.

Målsetting:
Styrke samarbeidet og kompetansen på alkoholloven.

Arrangør:
KoRus Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, samt Politiet (Sør-Vest Politidistrikt) og KS. 

Tid:
Høst 2018 i Haugesund, dato er ikke avklart. Se kurs: www.korus-stavanger.no. 

Påmelding:
Fylkesmannen i Rogaland sine nettsider  

Kontakt:
Ingunn K. Svendsen
tlf: 51 72 90 63 / 909 35 662, 
e-post: ingunn.svendsen@rogaland-asenter.no
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies