Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  

Implementering av faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet

B5
Korus vest Stavanger kan bistå i arbeidet med å implementere faglige retningslinjer og veiledere for rusfeltet.
Kontaktperson:
Åsa Sjøgren; 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 97 60 68 87

eller 

Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no 
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33 / 400 44 162. 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies