Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Barn og ungdom som pårørende

K3
Hvordan snakke med barn og ungdom som pårørende?
Dato: 13. juni 2017

Sted: se www.korus-stavanger.no/kurs

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. 

Foredragsholdere: Gunnar Eide, familieterapeut mfl.

Pris: se www.korus-stavanger.no

Påmeldingsfrist: etter avtale med Korus Stavanger

Antall: 200 deltakere

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter, i samarbeid med Veiledningssenteret og Helse Fonna samt Fylkesmannen i Hordaland

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt: Bernt Netland; bernt.netland@helse-fonna.no,  tlf. 91 72 25 48 Nord-Rogaland 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies