Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusdag 2018 Nord - Rogaland,  
Årets funn i BrukerPlan i kommunene i Nord-Rogaland presenteres, sammen med informasjon om pakkeforløp, Rusmidler og graviditet og LAR, utfordringer i rusfeltet og brukerinnlegg.
Arrangør: Helse Fonna, Korus Vest Stavanger, Kours Vest Bergen og fylkesmennene i Rogaland og Hordaland

Tid:     5. februar 2018, kl 10-15.30

Sted:  Tysværtunet, Aksdalveien 157, Tysvær

pris: gratis, enkel lunsj

påmelding : frist 15.januar 2018:

påmelingslink: helse-fonna.no/arrangementer/rusdagen-2018-2018-02-05.
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus