Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Koordineringsgruppen og KoRus vest Stavanger er godt i gang med å avklare forelesere, og et program for konferansen legges ut til informasjon og påmelding i slutten av oktober 2017.
Mot til å se- evne til å handle 2018 arrangeres på Sola, Quality Airport hotell, samme sted som tidligere år.
Program med muligheter for påmelding innen 15.januar 2018.

Kontaktpersoner: Maren Løvås og Marit Vasshus, telefon: 51 72 90 00.
For påmelding: kontakt Linda Hansen, telefon: 51 72 90 00 ( tirsdag- torsdag).

 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus