KURS/ KONFERANSER

Del 1
Kursoversikt
Del 2
Foredrag på bestilling
Del 3
Prosjekter
Del 4 - Andre
Kompetansebyggende tilbud
Kursoversikt:
Kurs- og prosjektkatalog for 2017 er publisert og du finner den her.
Foreløpig kan du melde deg på fire kurs i 2017: klikk på www.deltager.no, og søk på kursnavnet.


Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen Rusforebygging/ folkehelse, Tidlig intervensjon og Rusbehandling.

I den nye katalogen vil du finne kontaktpersoner under hvert kurs.
Har du spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt for mer informasjon: telefon: 51 72 90 00 og spør etter Linda Gabrielsen eller Hilde Elin Haugland.
 

KURS FOR 2017:

Rusdag 2017 Nord- Rogaland:

sted: Tysværtunet, Tysvær.
tid: 23.januar 2017, kl. 10.00- 15.30

innhold:
ROP PÅ RECOVERY • OPPTRAPPINGSPLANEN PÅ RUSFELTET • FAG OG POLITIKK • ÅRETS FUNN FRA BRUKERPLAN • BRUKERINNLEGG: ETTERVERN • SITUASJONEN I VÅR REGION • UTFORDRINGER

Påmelding:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCX7jo3yApv0J8aEcxz3N-g-IqVZELlFzwny2z__IxY5s81g/viewform?c=0&w=1 .Rusdag Sør- Rogaland - Barn og familie som pårørende

Tid:        Tirsdag den 24. januar kl 10.00-14.00 (kaffi fra 09.30)
Sted:       Bryne Kro og Motell

Rusdagen 2017  avvikles i Time kommune. Tema «Barn og familie som pårørende»
Årets kartleggingsfunn fra BrukerPlan er sentral og KORFOR v/ Sverre Nesvåg presenterer resultatene fra alle deltakende kommuner i Helse Stavanger. Medvirker gjør også KoRuS ved Anne Schanke Selbekk og familiesenteret i Time kommune som vil fortelle om sin virksomhet.

Arrangør:       Kompetansesenter Rus, region Vest Stavanger v/ Rogaland A-senter i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland og Helse Stavanger

Målgruppe:    Politikere, ansatte og brukere i kommunene og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

 Påmelding:    innen 17. januar. 90 deltakere..

Påmelding til : https://helse-stavanger.no/arrangementer/rusdagen-2017-2017-01-24  .
 

Psykologisk førstehjelp


Tid: 15. og 16.mars: se info nedenfor
Sted:Tysværtunet i Aksdal
Foreleser: Foredragsholder: Solfrid Raknes

Målgruppe:
Ansatte i barnehager, skoler (kontaktlærer, sosiallærer etc.) PPT, helsestasjon, barnevern, BUP, samt andre interesserte innen oppvekst som har samtaler med barn.

Program:

15. mars 2017 kl 09.00 – 15.00:
ansatte innen oppvekst som jobber med barn i barnehagene / aldersgruppen 4-7 år.

16. mars 2017 kl 09.00 – 15.00: 
ansatte innen oppvekst som jobber med elever i skolen (alle årstrinn). Lærere som har, eller skal ha, ansvar for 5. og 8. trinn.

Påmelding innen 3.mars : http://kurs.tysver.kommune.no .

for øvrige kurs:  www.deltager.no, og søk på kursnavnet
Del 4   Andre kompetansebyggende tilbud
KoRus vest Stavanger skal bistå Helsedirektoratet med å gjøre nasjonale retningslinjer og veiledere kjent i helse- og omsorgstjenestene. KoRus vest Stavanger skal også bidra til at kommuner implementerer Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer og veiledere. Ta kontakt med leder for KoRus vest Stavanger, tlf: 51 72 90 00. Forøvring kan vi tilby andre kompetansebyggende tilbud, herunder:
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies