Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusbehandling,  Rusmidler

Rusmidler, virkning og skadevirkning

B9
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter tilbyr kurs/foredrag om rusmidler slik at deltakerne får kunnskap om de mest brukte rusmidlene, virkemåte og skadevirkninger. Kurset kan kort belyse ulike tiln��rminger og holdninger til personer med rusproblematikk, samt ulike måter å forstå avhengighet på. Minimum 20 deltakere.
Vi tilbyr: Foredrag

Foredragsholder: Erfarne fagpersoner fra KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter.

Kontaktperson:    

Silje Lill Rimstad
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
tlf. 51 72 90 00 / 51 72 90 32. 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies