Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i minoritetsfamilier

Familierelasjoner og familiestruktur i minoritetsperspektiv

B4
Terapeutisk arbeid med minoritetsfamilier oppleves av mange hjelpere som en stor utfordring. Utfordringen er ofte å forstå ulikhet. Forståelsen av familien og hva den betyr for den enkelte er ulikt i ulike kulturer. Tanker om barnoppdragelse er også forskjellig. Foredraget vil ha fokus på å forstå ulikhet i familiestukturer og barneoppdragelse.
Vi tilbyr: Foredrag og seminar

Målgrupper: Faggrupper som arbeider med barn og familier

Foredragsholder: Sosialantropolog / familieterapeut Maren Løvås

Kontaktperson:

Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies