Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Ansatte

tore berge
Tore Berge
Leder
klinisk sosionom, Master i helse og sosialfag
 

Mobil: +47 47 61 60 99
Telefon: 51 72 90 00
odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
ingrid-rasmussen-str%c3%b8msvold02
Ingrid Rasmussen Strømsvold
Rådgiver,  KoRus vest Stavanger
Ansvar: teamleder tidlig intervensjon, Skolesatsing og MI

Mobil: 400 44 161
Telefon: 51 72 90 00
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
silje-lill-rimstad02
Silje Lill Rimstad
Rådgiver. Teamleder Rusbehandling
Ansvar: rusbehandling, implementering av veiledere og retningslinjer, studentsatsing

Telefon: 51 72 90 00 / 51 72 90 32
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
maren-l%c3%b8v%c3%a5s02
Maren Løvås
Rådgiver, sosialantopolog.
Ansvar: Rusproblemer i familier med barn, etnisitet, Barn i rusfamilier( BIR)

Telefon: 51 72 90 00 / 51 72 91 38
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
marit-vasshus02
Marit Vasshus
Journalist.Kommunikasjonsrådgiver/
webredaktør.
Ansvar: Massekommunikasjon, profilering, mediekontakt

Mobil: 906 16 669
Telefon: 51 72 90 31
marit.vasshus@rogaland-asenter.no
%c3%85sa-sj%c3%b8gren02
Åsa Sjøgren
Rådgiver. Prosjektleder WIRUS
Ansvar: Rus i voksenbefolkningen og overdosestrategi

Telefon: 51 72 91 37
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
ingunn-k -svendsen02
Ingunn K. Svendsen
Spesialrådgiver/stedfortreder leder
Ansvar:  Arbeidsliv og rus/ alor nettverk, voksne og eldre, Ansvarlig alkoholhåndtering

Mobil: 909 35 662
Telefon: 51 72 90 63
ingunn.elise.kjerstad.svendsen@rogaland-asenter.no
ansatte-default
Bernt Netland
Koordinator tidlig intervensjon.
Ansvar: Bedre tverrfaglig innsats( BTI), Haugalandsløftet

Mobil: 917 22 548
Telefon: 51 72 90 00
bernt.netland@helse-fonna.no
anne-schanche-selbekk02
Anne Schanche Selbekk
Rådgiver / sosiolog, Ph.D.
Ansvar: dokumentasjon, evaluering, familieorientert tilnærming

Mobil: 996 19 617
Telefon: 51 72 90 12
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
sven-gustafsson02
Sven Gustafsson
Rådgiver
Ansvar: Ungdata, Brukerplan, planarbeid

Mobil: 476 62 948
Telefon: 51 72 90 00 / 51 72 90 57
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
inger eide robertson 1
Inger Eide Robertson
Inger Eide Robertson
sosiolog, PhD stipendiat.
i permisjon ut 2019.

Mobil: +47 971 42 967
Telefon: 51 72 90 00
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
linda gabrielsen 1
Linda Gabrielsen
Linda Gabrielsen
sekretær
ansvar: kurspåmelding, fakturering

Telefon: 51 72 90 00
linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
hilde-elin-haugland02
Hilde Haugland
Sekretær

Mobil: 99 03 98 96
Telefon: 51 72 90 36
hilde.elin.haugland@rogaland-asenter.no
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies