Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus

Besøksadresse
Møkstertunet
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger

Postadresse
Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger


Tlf: 51 72 90 00
Epost: post@korus-stavanger.no
ansatte-default
Inger Eide Robertson
leder 
Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Mobil: +47 971 42 967
Telefon: 51 72 90 00
inger.eide.robertson@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus