Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
RASnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

[28.04.2015]
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer
2019 jurist bj%c3%b8nnes - taushetsplikt filmer 2019

Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge

[25.09.2019]
Marit Vasshus
Nå foreligger flere filmer produsert av flere KoRus i samarbeid med advokat Kurt O.Bjønnes. Filmene finnes på forebygging.no
/les mer
2019 master units band

Stor oppslutning om Overdosekonferansen 2019

[02.10.2019]
Marit Vasshus
Stavanger kommune, Alarm, KoRus vest Stavanger, Fylkesmannen, Helse Vest og Funkishuset arrangerte 26.september Overdosekonferanse...
/les mer
broken colomn1
Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen
[04.10.2019]
Marit Vasshus
De to fagdagene har tema Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og ...
/les mer
2018 p%c3%85l og klepp erfaringskonsulent
Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis
[04.10.2019]
Marit Vasshus
To erfaringssamlinger i Haugesund og Stavanger, henholdsvis 9. og 10.desember har tema Recovery i et samfunnsperspektiv, med utvik...
/les mer

Andre nyheter

04.10.2019
Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen
04.10.2019
Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis
02.10.2019
Stor oppslutning om Overdosekonferansen 2019
25.09.2019
Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge
16.09.2019
Fagdag om vold, overgrep og selvmordsforebygging i Stavanger / Forus
22.08.2019
Besøk av delegasjon fra STAD Stockholm til KoRus
21.08.2019
Norges fremste cannabisforskere innleder på seminar som streames i dag kl 12-15
28.06.2019
Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?
25.06.2019
Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019
18.06.2019
Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager
13.06.2019
Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer
21.05.2019
Rusfag magasinet har tema "Tilbake til en hverdag"
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som strever med eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.