Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
RASnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

[28.04.2015]
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer
2019 brukerplan egersund fm korus

Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?

[11.03.2019]
Marit Vasshus
Kommunene i Rogaland har kartlagt disse, og Brukerplanfunn fra Dalane-regionen ble forrige uke presentert i Egersund av Korus vest...
/les mer
bti gjesdal ingrid%2c r%c3%a5dmann ordf%c3%b8rer

Gjesdal kommune signerer avtale med KoRus vest Stavanger

[22.03.2019]
Marit Vasshus
Gjesdal kommune signerer avtale med KoRus vest Stavanger om Bedre Tverrfaglig Innsats
/les mer
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett
Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer.
[26.03.2019]
Marit Vasshus
Kommunene i Rogaland har kartlagt hele 6016 brukere av tjenester innen psykisk helse og eller rus, og nå foreligger analysene av f...
/les mer
2018 serina f sikveland- synniva o r%c3%b8rvik 2
Psykologiske prosesser i møte med spillavhengige
[26.03.2019]
Marit Vasshus
- Det vi er bevisste på, kan vi gjøre noe med, minner psykolog Sunniva Rørvik om. Hun innledet sammen med psykolog Serina...
/les mer

Andre nyheter

26.03.2019
Rogalandskommuner kartlegger livssituasjonen for mennesker med rus og eller psykisk helseutfordringer.
26.03.2019
Psykologiske prosesser i møte med spillavhengige
22.03.2019
Gjesdal kommune signerer avtale med KoRus vest Stavanger
11.03.2019
Hvordan er livssituasjonen for brukere av kommunale tjenester med utfordringer knyttet til psykiske plager og/eller rus?
26.02.2019
Tolv kommuner på BTI- fagdag i Helse Fonna- regionen
14.02.2019
Sterkt brukerfokus
14.02.2019
Marte Meo – hverdagens mirakler
11.02.2019
Vi vil så vel, men får vi det til?
06.02.2019
Det kan føles vanskelig å be om hjelp
06.02.2019
Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
05.02.2019
Kvalitetsregister for rus offisielt åpnet
22.01.2019
Søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som strever med eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie