Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
RASnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

[28.04.2015]
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer
2015-starus-inger

Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer

[13.06.2019]
Marit Vasshus
STARUS, Stavangergruppen for rusmiddelforskning arrangerte inspirasjonsdag for kunnskapsutvikling 6.juni på Sola for mennesker med...
/les mer
ungdomsr%c3%a5d

Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager

[18.06.2019]
Marit Vasshus
KoRus vest Stavanger presenterte funn fra årets levekårsundersøkelse Ung i Rogaland 2019 for lydhøre politikere, ungdommer, kommun...
/les mer
2019 bti hgsund bernt anne deltakere
Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?
[28.06.2019]
Marit Vasshus
Nå foreligger en prosjektrapport om arbeidet med tematikken i Helse Fonna-området.
/les mer
nrk tv og sven gustafsson
Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019
[25.06.2019]
Marit Vasshus
Kollega Sven Gustafsson, Korus vest Stavanger ble intervjuet på NRK radio 12.juni og NRK Rogaland TV samme dag om Ungdom og levekå...
/les mer

Andre nyheter

28.06.2019
Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?
25.06.2019
Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019
18.06.2019
Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager
13.06.2019
Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer
21.05.2019
Rusfag magasinet har tema "Tilbake til en hverdag"
20.05.2019
Hvordan trives ungdom i Time kommune?
10.05.2019
Rogalandsungdom tar temperaturen på egen oppvekst
06.05.2019
Oppstartsmøte om Samhandlingsmodell for å bedre tverrfaglig innsats
25.04.2019
Ungdom tar pulsen på Ung i Rogaland 2019
12.04.2019
Nettverk for Lavterskel Helse
05.04.2019
Kurs i The Parent - Child Early Relational Assessment (PCERA)
05.04.2019
Arbeidsplassen som forebyggingsarena av risikofylt alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som strever med eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie