Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
RASnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2015

[28.04.2015]
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer
stanghelle

Hvordan bidra til robuste og motstandsdyktige barn og ungdom?

[03.02.2020]
Marit Vasshus
Barn og ungdom må bades i robuste miljøer, for å fremme motstandsdyktighet og livsmestring, fremhever Cecilie Evertsen- Stanghelle...
/les mer
rusfagnr2-2019-forside

Rusfag-magasinet har tema "Cannabis"

[03.02.2020]
Marit Vasshus
Mange av Norges fremste forskere og fagfolk på området, ønsker å bidra til opplyst kunnskap og debatt om cannabis. Rusfag 2/2019 i...
/les mer
kjentmann ingid %c3%85sa 180220
Oppstart med «Kjentmann» - tidlig oppdagelse og hjelp til elever med begynnende rusproblemer
[20.02.2020]
Marit Vasshus
KoRus vest Stavanger startet i går opplæring i «Kjentmann» for videregående skole. Kjentmann er et beredskapsverktøy for fagfolk i...
/les mer
ungdomspanel ungdata 2020 febr
"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner
[10.02.2020]
Marit Vasshus
KoRus Stavanger sitt Ungdomspanel bidrar med innspill til tema på fagdag om ensomhet og nære relasjoner
/les mer

Andre nyheter

20.02.2020
Oppstart med «Kjentmann» - tidlig oppdagelse og hjelp til elever med begynnende rusproblemer
10.02.2020
"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner
03.02.2020
Rusfag-magasinet har tema "Cannabis"
03.02.2020
Hvordan bidra til robuste og motstandsdyktige barn og ungdom?
07.01.2020
Har du husket å melde deg på Mot til å se- evne til å handle - konferansen onsdag 22.- torsdag 23.januar 2020 i Stavanger?
07.01.2020
Fagartikkel om alkoholbruk og felleskap under Fadderuken av kolleger ved KoRus vest Stavanger
20.12.2019
Oppstart for stort forskningsprosjekt i Sokndal og Eigersund med KoRus som medaktør
04.12.2019
Oppvekst med rusavhengige foreldre
07.11.2019
Kognitive vansker og foreldreferdigheter er blant tema på Mot til å se- evne til å handle - konferansen 2020
31.10.2019
Programmet for Mot til å se- evne til å handle -konferansen 2020 i Stavanger er klart
04.10.2019
Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen
04.10.2019
Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som strever med eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.