Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
plenum nettverk 250918
Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland
[25.09.2018]
Marit Vasshus
Korus vest Stavanger inviterte i dag til nettsverkssamling for kommuner i Rogaland som overveier eller har bestemt seg for å satse...
/les mer
2018 schj%c3%b8dt psykologer i plan og utredning
Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland
[19.09.2018]
Marit Vasshus
Formålet med tilskuddsordningen for å ansette psykologer i kommunale tjenester er å styrke kvalitet innen tverrfaglig kommunalt ar...
/les mer
shutterstock 69781732%5b1%5d ras brosjyre 7 mann portrett

Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus

[07.09.2018]
Marit Vasshus
Pakkeforløp for psykisk helse og rus publiseres og implementeres trinnvis fra høsten 2018. De tre første pakkeforløpene publiseres...
/les mer
2018 sverre nesv%c3%a5g

Hvordan kommunisere risiko for overdoser?

[05.09.2018]
Marit Vasshus
-Hva kan gi mennesker håp og tro på at fremtiden er noe å tenke på, slik at man vurderer risiko man utsetter seg selv for og det å...
/les mer
2018 erfkons svein bore prosjleder marthe kristin helle stavgr

Fagkonferanse om overdoseforebygging

[05.09.2018]
Marit Vasshus
Brukerbildet er endret på grunn av lett tilgang og nye syntetiske stoffer. Det krever kunnskap om nye stoff og markedet, for å kun...
/les mer

Andre nyheter

25.09.2018
Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland
19.09.2018
Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland
07.09.2018
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
05.09.2018
Hvordan kommunisere risiko for overdoser?
05.09.2018
Fagkonferanse om overdoseforebygging
05.09.2018
Pårørende som lever med bekymring for overdose
05.09.2018
Brukererfaring med livreddende hjelp
22.08.2018
Nettverkssamling for recoveryorientert praksis
27.06.2018
Medieoppslag med Tore Berge ved KoRus om familieferie og alkoholbruk
15.06.2018
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
11.06.2018
Bedre helse når eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner
11.06.2018
Kick – off for "Ung i Rogaland 2019"
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus