Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Opplæring i Kjentmann 3.- 4.juni

KoRus Stavanger inviterer deltakerne i Kjentmann – opplæringen til ny samling.Denne gang på Clarion Energy hotell Stavanger. Kjentmann er et beredskapsverktøy for fagfolk i skolen som møter elever med rusproblemer. Åtte videregående skoler i Stavanger-området er inkludert i årets opplæring.
/les mer

Overdose kan forebygges - konferanse 10.september

Konferansen «Overdoser kan forebygges» torsdag 10. september 2020 blir gjennomført som planlagt, slik som retningslinjene fra regjeringen ser ut nå. Vi anbefaler å sette av datoen allerede og har nå åpnet for påmelding for maks 100 personer.
/les mer

alor nettverkssamling 26.november i Haugesund

alor nettverkssamlingen blir torsdag 26.11.2020 på Scandic Maritim hotell, Haugesund. Samme program som planlagt for mars-samlingen. Tema;«Rusmidler, avhengighet, behandling» - med fokus på den viktige samtalen, «alor teateret» med refleksjon i etterkant og «dypdykk» i tema. Påmelding: https://www.deltaker.no/alor2020. Pris, 680,- Påmeldingsfrist, 16.november 2020. Alle som var påmeldt til samling i mars, må melde seg på, på nytt.
/les mer

Andre nyheter

02.06.2020
LAR poliklinikken og lavterskel LAR i Helse Stavanger har hatt tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen
27.05.2020
KoRus sør: Hvordan kan vi ivareta fosteret og forebygge alkoholskader?
25.05.2020
Ny rapport: Økning i penge - og dataspillproblemer i Norge
20.05.2020
Opplæring i Kjentmann 3. - 4.juni
18.05.2020
Konferanse om forebygging av overdoser 10.september
16.04.2020
Ny rapport: korona og rus kartlegging i kommuner uke 15
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.