Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres nære pårørende.
KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Mot til å se – evne til å handle 2019

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Presentasjoner fra Ulrika Håkansson, Weimand Haugli, Geir Sverre Braut, Siri Gjesdal finner du under kurs Mot til å se i vannrett meny.
/les mer

Psykisk helse og rusdag 2019, Brukerplan Nord-Rogaland

Erfaringer fra ROP-tilsynene i sykehus og kommuner i Helse Fonna-området. Brukerinnlegg og Brukererfaring i klinisk arbeid «Mitt liv- mine valg».
/les mer

Fagdag om lovgrunnlag og BTI

Innhold: Rammer for samarbeid mellom tjenestene og samarbeid med foresatte/barnet. Hva er til hinder for samarbeid? Taushetsplikt for ulike profesjonar som arbeider med barn. Unntak fra taushetsplikt, meldeplikt til barneverntjenesten. Skolens plikt etter opplæringsloven kap. 9 A. Dato: 20. februar 2019. Tidspunkt: Kl 10.00-15.00
/les mer

Andre nyheter

06.02.2019
Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
05.02.2019
Kvalitetsregister for rus offisielt åpnet
22.01.2019
Søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019
20.01.2019
Maria Aarts foreleser om Marte Meo - The Circle of Love- The Golden Gift på Mot til å se- konferansen
15.01.2019
Rus og psykisk helsedag i Helse Fonna
14.01.2019
Bare du- helse kampanjen
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie