Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

AVLYST: Arbeidsliv og rus, alor - nettverksamling i Haugesund 26.mars

Vårens samling for alor (arbeidsliv og rus) nettverket blir på Scandic Maritim hotell i Haugesund. Tema blir «Rusmidler – avhengighet – behandling» og «den viktige samtalen», inkludert alor- teater, med en dilemma-situasjon.
/les mer

AVLYST: STARUS- konferansen 1. og 2.april 2020

StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til et inspirasjonsseminar for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet. 1. april kl.17.30- 21.00 Foredrag og film, Sted: SF-kino Sandnes. 2. april kl. 09.00-15.00. (registrering fra kl. 08.30). Sted: Sola Strand hotell Tema: Konsekvenser av avkriminalisering. Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).
/les mer

Rus og psykisk helse-konferansen 2020

Tid: 19.mai 2020, Stavanger. «Pakkeforløp - samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste». Mer informasjon kommer så snart program er klart.
/les mer

Andre nyheter

16.03.2020
KoRus vest Stavanger avlyser alle arrangementer frem til 1.mai
03.03.2020
RVTS vest: Septemberkonferansen 10. og 11. september 2020 i Bergen setter søkelyset på traumer og rus – veien inn og veien ut.
20.02.2020
Oppstart med «Kjentmann» - tidlig oppdagelse og hjelp til elever med begynnende rusproblemer
10.02.2020
"Ung i Rogaland 2019": Ungdomspanel gir innspill til fagdag om ensomhet og nære relasjoner
03.02.2020
Rusfag-magasinet har tema "Cannabis"
03.02.2020
Hvordan bidra til robuste og motstandsdyktige barn og ungdom?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.