Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
bent h%c3%b8ye
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
[16.10.2018]
Marit Vasshus
-Trygghet og forutsigbarhet for pasienter og pårørende er sentralt mål for pakkeforløp innen rus og psykisk helse, sa helseministe...
/les mer
2018 sola egon hagen - hjernen og avhengighet
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
[02.10.2018]
Marit Vasshus
Nettverket for arbeidsliv og rus, alor, som ble arrangert på Sola 20.september, samlet et rikt tilfang av profesjonelle med ansvar...
/les mer
serina synniva 2973

Spillavhengighet tema på arbeidslivsnettverket på Sola

[02.10.2018]
Marit Vasshus
Spillavhengighet ar blant temaene på arbeidslivsnettverket på Sola 20.september. Det er Kompetansesenter rus, KoRus vest Stavanger...
/les mer
plenum nettverk 250918

Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland

[25.09.2018]
Marit Vasshus
Korus vest Stavanger inviterte i dag til nettsverkssamling for kommuner i Rogaland som overveier eller har bestemt seg for å satse...
/les mer
2018 schj%c3%b8dt psykologer i plan og utredning

Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland

[19.09.2018]
Marit Vasshus
Formålet med tilskuddsordningen for å ansette psykologer i kommunale tjenester er å styrke kvalitet innen tverrfaglig kommunalt ar...
/les mer

Andre nyheter

16.10.2018
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
02.10.2018
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
02.10.2018
Spillavhengighet tema på arbeidslivsnettverket på Sola
25.09.2018
Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland
19.09.2018
Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland
07.09.2018
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
05.09.2018
Hvordan kommunisere risiko for overdoser?
05.09.2018
Fagkonferanse om overdoseforebygging
05.09.2018
Pårørende som lever med bekymring for overdose
05.09.2018
Brukererfaring med livreddende hjelp
22.08.2018
Nettverkssamling for recoveryorientert praksis
27.06.2018
Medieoppslag med Tore Berge ved KoRus om familieferie og alkoholbruk
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies