Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

StaRus-konferansen 2019

StaRus - gruppen (Stavangergruppen for rusmiddelforskning) inviterer til inspirasjonsseminar for kunnskaps-utvikling innenfor rusfeltet. 5.juni, kl.17.30- 21. Foredrag og film; SF-kino Sandnes. 6.juni kl. 9.-15; Sola Strand hotell. Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innen rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk). Tema: You`ll never walk alone. Gratis. Påmelding: liljan.hapnes.kristensen@sus.no
/les mer

Overdose-konferansen 2019, Stavanger 26.september

KoRus vest Stavanger arrangerer sammen med Stavanger kommune, Funkishuset, Fylkesmannen i Rogaland, A-larm og Helse Vest den årlige konferansen "Overdoser kan forebygges". Målet er å øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning. Sted: Clarion hotel Stavanger Energy. Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).
/les mer

Rus og psykisk helsekonferansen 2019

Dato: 23.mai 2019 i Stavanger. Målgrupper: Fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og psykisk helseproblematikk.
/les mer

Andre nyheter

25.04.2019
Ungdom tar pulsen på Ung i Rogaland 2019
12.04.2019
Nettverk for Lavterskel Helse
05.04.2019
Kurs i The Parent - Child Early Relational Assessment (PCERA)
05.04.2019
Arbeidsplassen som forebyggingsarena av risikofylt alkoholkonsum, sykefravær og sykenærvær
04.04.2019
BTI nettverkssamling for kommuner i Sør Rogaland
02.04.2019
Program for folkehelsearbeid i kommunene har lansert ny nettressurs
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie