Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres nære pårørende.
KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Mot til å se – evne til å handle 2019

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer

Psykisk helse og rusdag 2019, Brukerplan Nord-Rogaland

Erfaringer fra ROP-tilsynene i sykehus og kommuner i Helse Fonna-området. Brukerinnlegg og Brukererfaring i klinisk arbeid «Mitt liv- mine valg».
/les mer

Fagdag om lovgrunnlag og BTI

Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.
/les mer

Andre nyheter

14.12.2018
Fedre og fødselsdepresjoner- det handler om relasjoner
10.12.2018
Rusfag 2/2018 har tema Barn som pårørende
10.12.2018
Tilskudd til psykologer i kommunene
06.12.2018
Aldring, alkohol og helse
28.11.2018
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
20.11.2018
Vindafjord kommune godt i gang med BTI
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie