Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2016.
Gjennomføringsplan 2017.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
shutterstock 54765676%5b1%5d little girl blowing lovetann
Tidlig og bedre innsats til barn, ungdom og familier som bekymrer
[20.09.2017]
Marit Vasshus
Kompetansesenter rus region vest Stavanger, KoRus, inviterte ledelsen i kommunene, barnehager, skoler og andre hjelpetjenester ti...
/les mer
shutterstock 174642035%5b1%5dbusinesswoman holding wineglass while using laptop in airplane
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
[11.08.2017]
Marit Vasshus
Nær 7 av 10 ønsker retningslinjer for alkoholbruk i jobbrelaterte situasjoner utenom ordinær arbeidstid. Nytt råd gir veiledning t...
/les mer
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors

Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall

[11.08.2017]
Marit Vasshus
-Helsepersonell skal identifisere og ivareta det informasjons- og oppfølgingsbehovet mindreårige barn kan ha som følge at de er på...
/les mer
shutterstock 159077903%5b1%5d mange hender barn voksne

Vil gjøre det lettere for kommunene å finne hjelp

[11.08.2017]
Marit Vasshus
Kommunene i Helseregion Vest skal lettere finne frem når de trenger hjelp fra ett av de fem kompetansesentrene i helseregionen
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2017

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
For 2017 er midlene overført til Fylkeskommunen innen Folkehelse/ Barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

20.09.2017
Tidlig og bedre innsats til barn, ungdom og familier som bekymrer
11.08.2017
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
11.08.2017
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
11.08.2017
Vil gjøre det lettere for kommunene å finne hjelp
21.06.2017
Folkehelseinnsats virker
21.06.2017
Det «umulige» er mulig!
21.06.2017
Hva beskytter mot påkjenninger i livet?
21.06.2017
Gode møter mellom behandlere og brukere
21.06.2017
Hvordan utvikles god rusbehandling?
12.05.2017
Vil bli bedre
27.04.2017
Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?
27.04.2017
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus