Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2018 maren l%c3%b8v%c3%a5s  madsen
Fedre og fødselsdepresjoner- det handler om relasjoner
[14.12.2018]
Mait vasshus
Psykologspesialist PhD Svend Aage Madsen, Danmark og spesialrådgiver, jordmor og PhD Kristin Håland, snakket 5.desember om fedre o...
/les mer
rusfagnr2-2018-forside
Rusfag 2/2018 har tema Barn som pårørende
[10.12.2018]
Marit Vasshus
Nå foreligger Rusfag nr 2 med femten artikler og de fleste berører tema barn som pårørende.
/les mer
shutterstock 139255337%5b1%5d stor gruppe ungdom p%c3%85 gata

Tilskudd til psykologer i kommunene

[10.12.2018]
Marit Vasshus
Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet, har Helsedirekktoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale he...
/les mer
2018 aldring og rus plenim bord brosjyre

Aldring, alkohol og helse

[06.12.2018]
Marit Vasshus
Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse ...
/les mer
20070306-144842-5 pedestrians broald

Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes

[28.11.2018]
Marit Vasshus
Nettverket består av syv KoRus èr, samt NAPHA og var invitert av KOFOR Helse Stavanger til to dagers samling på Kronen Gaard, Sand...
/les mer

Andre nyheter

14.12.2018
Fedre og fødselsdepresjoner- det handler om relasjoner
10.12.2018
Rusfag 2/2018 har tema Barn som pårørende
10.12.2018
Tilskudd til psykologer i kommunene
06.12.2018
Aldring, alkohol og helse
28.11.2018
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
20.11.2018
Vindafjord kommune godt i gang med BTI
14.11.2018
KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle
13.11.2018
Ungdata inspirasjonshefte 2018
06.11.2018
Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet
02.11.2018
Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?
25.10.2018
Ungdom i videregående skole og psykisk helse
25.10.2018
Fyll dagene med aktivitet - ny Recovery - messe i Stavanger
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies