Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
facebook-icon
Finn oss på facebook

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
shutterstock 2421963 ethnicity - to hender holder sammen
Recovery i vinden på Vestlandet
[17.08.2016]
Marit Vasshus
Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) inviterer samtlige kommuner i Rogaland og Sunnhordland som hører inn under Helse Stavange...
/les mer
shutterstock 140714662%5b1%5d eldre kvinne med vinglass
Eldre tåler mindre alkohol enn yngre
[11.08.2016]
Marit Vasshus
Høyt alkoholforbruk er et økende problem blant folk over 50. Normalt bruk som yngre, kan med samme mengde gi risikobruk som eldre.
shutterstock 85369111%5b1%5d happy students looking at photos on smartphone

HEART- om helse, kost, rusforebygging

[15.06.2016]
Marit Vasshus
Lær mer om helse, ernæring, aktivitet, rusforebygging og tannhelse.Heart er et digitalt folkehelseprogram og en app for ungdomssko...
/les mer
shutterstock 230081998%5b1%5d family at the river

Doktograd disputas : Familier må med i rusbehandling

[02.06.2016]
Marit Vasshus
Rusbehandling blir mest effektiv dersom familien involveres. Hvorfor skjer det så sjelden da? Sosiolog Anne Schanche Selbekk ved K...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2016

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer

Andre nyheter

17.08.2016
Recovery i vinden på Vestlandet
11.08.2016
Eldre tåler mindre alkohol enn yngre
15.06.2016
HEART- om helse, kost, rusforebygging
02.06.2016
Doktograd disputas : Familier må med i rusbehandling
18.05.2016
Ungdata 2016 i Stavanger: Høy trivsel, lite rus
28.04.2016
Egne barrierer for å ta opp bekymring for barn
20.04.2016
Fagdag på Stavanger Universitetssykehus om barn som pårørende
14.04.2016
Multisenterstudien: Hvordan rammes barn av foreldres sykdom – blir barna ivaretatt av hjelperne?
18.03.2016
Hvem bruker hasj?
18.03.2016
Starus konferansen - Bedre tjenester
09.03.2016
Komme for seint tidligst mulig
09.03.2016
Et hjerte på vakt
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
facebook-icon-hvit
Finn oss på facebook
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus