Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
facebook-icon
Finn oss på facebook

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
nye psykoaktive stoffer tone kristin riskedal 080916
Mange nye psykoaktive stoffer
[08.09.2016]
Marit Vasshus
Ifølge EU`s narkotikaovervåkingsorgan EMCDDA, er det kommet til 560 nye psykoaktive stoffer i perioden 2005- 2015.
/les mer
sverre nesv%c3%a5g overdoser kan forebygges 080916
Om risiko, likegyldighet og overdoser
[08.09.2016]
Marit Vasshus
Hvorfor har noen mennesker mange overdoser, andre ikke? Og hvorfor har noen mennesker mange overdoser i perioder i livet? Sverre N...
/les mer
2015 alor tormod gilje 100915

Arbeidsliv og rus nettverk er etterspurt

[01.09.2016]
Marit Vasshus
Kompetansesenter rus Stavanger og Rogaland A-senter inviterer arbeidslivet i Rogaland til eget nettverk for tiende året.
/les mer
20070306-144842-5 pedestrians broald

Recovery i vinden på Vestlandet

[17.08.2016]
Marit Vasshus
Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon (KS) inviterer samtlige kommuner i Rogaland og Sunnhordland som hører inn under Helse Stavange...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2016

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
/les mer

Andre nyheter

08.09.2016
Mange nye psykoaktive stoffer
08.09.2016
Om risiko, likegyldighet og overdoser
01.09.2016
Arbeidsliv og rus nettverk er etterspurt
17.08.2016
Recovery i vinden på Vestlandet
11.08.2016
Eldre tåler mindre alkohol enn yngre
15.06.2016
HEART- om helse, kost, rusforebygging
02.06.2016
Doktograd disputas : Familier må med i rusbehandling
18.05.2016
Ungdata 2016 i Stavanger: Høy trivsel, lite rus
28.04.2016
Egne barrierer for å ta opp bekymring for barn
20.04.2016
Fagdag på Stavanger Universitetssykehus om barn som pårørende
14.04.2016
Multisenterstudien: Hvordan rammes barn av foreldres sykdom – blir barna ivaretatt av hjelperne?
18.03.2016
Hvem bruker hasj?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
facebook-icon-hvit
Finn oss på facebook
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus