Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Konferansen Mot til å se- evne til å handle 2020

Tid: onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2020 Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2 Stavanger. Konferansens tema er barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Til konferansen kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre. Han bruker familiehistorien i forestillingen «Fire begravelser og et bryllup». Mer informasjon på www.korus-stavanger.no/kurs når den er klar ila høsten.
/les mer

Fagdag om tvangstiltak Stavanger 1. november og Bergen 22.november

Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen De to fagdagene har tema Bruk av tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer med fokus på erfaringer fra bistandsteam og Tvangslovsutvalget. Helse Vest RHF inviterer i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Fylkesmannen i Vestland og Kompetansesenter Rus (KoRus) til fagdager om tvangstiltak i Stavanger Folkets Hus 1.november og 22.november i Bergen Scandic Bergen City. Stavanger: 1.november: Program og påmelding mona.norveel@helse-vest.no Sted: Folkets Hus, Løkkeveien, Stavanger. Bergen: 22.november, kl 10-15.program og påmelding: wera.geoghegan@helse-bergen.no Sted: Scandic City, Håkonsgaten 2-7
/les mer

Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis, Haugesund 9.desember, Stavanger 10.desember

Tema for årets samlinger er "Recovery i et samfunnsperspektiv", med utvikling av recoveryorientert praksis.Flere kommuner i Rogaland og Sunnhordaland deltok i 2016 og 2017 i et læringsnettverk psykisk helse og rus, med fokus på Recoveryorientert praksis. Arrangørene av lærings-nettverket ønsker igjen å invitere til erfaringssamling. Det blir en samling for sør- Rogaland og en for Fonna-området. Formålet er å støtte arbeidet som ble startet i forbindelse med læringsnettverket og å skape varige endringer i tjenestene med fokus på at fagfolk spør brukere av tjenestene: «Hva er viktig for deg?». Blant innlederne er professor emerita Marit Borg. For mer informasjon:
/les mer

Andre nyheter

02.10.2019
Stor oppslutning om Overdosekonferansen 2019
25.09.2019
Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge
16.09.2019
Fagdag om vold, overgrep og selvmordsforebygging i Stavanger / Forus
22.08.2019
Besøk av delegasjon fra STAD Stockholm til KoRus
21.08.2019
Norges fremste cannabisforskere innleder på seminar som streames i dag kl 12-15
28.06.2019
Barn som pårørende: Hvordan sikre god samhandling mellom spesialist- og kommune-helsetjenesten?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.