Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

Kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres nære pårørende.
KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Når voksentjenester i rus og psykisk helse møter brukere/pasienter som har barn

Dato: 22.mai 2019 i Haugesund
/les mer

Kurs i The Parent - Child Early relational assessment (PCERA)

Når det er utfordringer i foreldre - og barn samspillet trengs gode kartleggingsverktøy for å gi god veiledning til foreldre og barn som strever. Korus Vest Stavanger tilbyr 5-dagers kurs; 7. og 8. mars og 14. ,15. og 16. mai. PCERA er et kartleggingsinstrument for å gi mer skreddersydd hjelp til foreldre- barns samspill. Kursholder er Sari Ahlqvist-Björkroth, psykologspesialist PhD, Universitetet i Turku, Finland.
/les mer

Rus og psykisk helsekonferansen 2019

Dato: 23.mai 2019 i Stavanger. Målgrupper: Fagpersoner i Rogaland som kommer i kontakt med rus- og psykisk helseproblematikk.
/les mer

Andre nyheter

14.02.2019
Marte Meo – hverdagens mirakler
11.02.2019
Vi vil så vel, men får vi det til?
06.02.2019
Det kan føles vanskelig å be om hjelp
06.02.2019
Ny nettside for opplæringsprogrammet Tidlig Inn
05.02.2019
Kvalitetsregister for rus offisielt åpnet
22.01.2019
Søknadsfrister for tilskuddsmidler 2019
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Besøksadresse:
Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSE

Kompetansesenter rus
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger


TELEFON

51 72 90 00
logo-bunn
miljoraarnet-logo
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie