Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2016.
Gjennomføringsplan 2017.
Ny gjennomføringsplan for 2018 publiseres innen utgangen av februar, når oppdraget fra Helsedirektoratet er avklart.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2018-korus-vest-stavanger kurs-og-prosjektkatalog-finale-120118-1
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
[17.01.2018]
Marit Vasshus
Korus vest Stavanger har nå publisert vår nye kurs- og prosjektkatalog for 2018.
/les mer
shutterstock 49208323%5b1%5d closeup portrait little girl
Mot til å se - konferansen er godkjent som meritterende av Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening med flere
[12.01.2018]
Marit Vasshus
Hele 350 deltakere er påmeldt til vår konferanse Mot til å se på Sola 24. og 25.januar! Konferansen vår er godkjent som meritteren...
/les mer
shutterstock 13183195%5b1%5d girl 5 year fishing bridge

Flere kommuner i Sør-Rogaland vurderer å ta i bruk "Bedre tverrfaglig innsats" - en modell for å jobbe bedre sammen for utsatte barn og unge

[11.01.2018]
Marit Vasshus
Gjesdal kommune og Sokndal kommune har hatt informasjonsmøter for ledere som skal vurdere å bruke metodikken.
/les mer
copy bw  shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain

Medieoppslag om jul og alkoholbruk

[02.01.2018]
Marit Vasshus
Aftenposten avis og seks nettaviser hadde 23.desember oppslag fra to ruseksperter i Norge, der kollega sosialantropolog Maren Løvå...
/les mer
anne schanche selbekk

Familieinvolvering i rusbehandling

[28.12.2017]
På hvilken måte er pårørende, barn og familier skrevet inn i institusjonenes fortellinger? Hvilke roller eller posisjoner tilbyr v...
/les mer

Andre nyheter

17.01.2018
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
12.01.2018
Mot til å se - konferansen er godkjent som meritterende av Norsk Legeforening og Norsk Psykologforening med flere
11.01.2018
Flere kommuner i Sør-Rogaland vurderer å ta i bruk "Bedre tverrfaglig innsats" - en modell for å jobbe bedre sammen for utsatte barn og unge
02.01.2018
Medieoppslag om jul og alkoholbruk
28.12.2017
Familieinvolvering i rusbehandling
14.12.2017
Nasjonalt nettverk for MI-kursledere
12.12.2017
Samarbeid mellom regionale kompetansesentra om tidlig og tverrfaglig innsats
12.12.2017
StaRus-konferansen 2017: Hva skal vi bruke poliklinikkene til?
06.12.2017
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell
30.11.2017
Mer medvirkning fra pasienten
24.11.2017
Finn din egen kraft!
24.11.2017
Hva er viktig i livet for å bli frisk av alvorlig sykdom?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus