Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Konferansen Mot til å se- evne til å handle 2020

Tid: onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2020 Sted: Clarion Hotel Energy, Ishockeyveien 2 Stavanger. Konferansens tema er barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Til konferansen kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre. Han bruker familiehistorien i forestillingen «Fire begravelser og et bryllup». Mer informasjon: www.korus-stavanger.no/kurs.
/les mer

Fagdag om taushetsplikt og opplysningsplikt 12.februar 2020

Fylkesmannen i Rogaland og KoRus vest Stavanger inviterer til fagdag om taushetsplikt og opplysningsplikt 12. februar 2020. Tid: Kl 09.30 - 15.00 Sted: Scandic Stavanger Forus, Bjødnabeen 2, Stavanger
/les mer

Arbeidsliv og rus, alor - nettverksamling i Haugesund 26.mars

Vårens samling for alor (arbeidsliv og rus) nettverket blir på Scandic Maritim hotell i Haugesund. Fokus blir på tema «Rusmidler – avhengighet – behandling» og «den viktige samtalen». Inkludert er også alor- teater, med en dilemma-situasjon. Programmet sendes ut så snart flere detaljer er på plass. Du kan allerede nå melde deg på via linken https://www.deltaker.no/alor2020
/les mer

Andre nyheter

07.11.2019
Kognitive vansker og foreldreferdigheter er blant tema på Mot til å se- evne til å handle - konferansen 2020
31.10.2019
Programmet for Mot til å se- evne til å handle -konferansen 2020 i Stavanger er klart
04.10.2019
Fagdager om tvangstiltak i Stavanger og Bergen
04.10.2019
Erfaringssamlinger om recoveryorientert praksis
02.10.2019
Stor oppslutning om Overdosekonferansen 2019
25.09.2019
Taushetspliktens begrensninger og muligheter for fagfolk som jobber med barn og unge
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.