Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2016.
Gjennomføringsplan 2017.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
shutterstock 139255337%5b1%5d stor gruppe ungdom p%c3%85 gata
Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?
[27.04.2017]
Marit Vasshus
Ungdata-undersøkelser viser at ungdom flest blir mer skikkelige,flinkere og mer fremtidsdisiplinerte. Samtidig viser funn en vedva...
/les mer
copy of shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
[27.04.2017]
Marit Vasshus
En norsk studie av 534 familier viser at Barn som pårørende føler og tar stort ansvar for sine syke eller rusavhengige foreldre. D...
/les mer
shutterstock 42336040%5b1%5d teeenage girl serious

Hvordan møter vi andre mennesker?

[19.04.2017]
Marit Vasshus
Hvordan møter vi barn, unge og voksne i risiko for å utvikle vansker? Skolenærvær og drop-out. Psykisk og fysisk helse.Hvordan vær...
/les mer
plenum bakfra

STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind

[06.04.2017]
Marit Vasshus
Recovery-vinder blåser i vest og brukere og brukermedvirkning var sterkt til stede og representert på gårsdagens STARUS-konferanse...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2017

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
For 2017 er midlene overført til Fylkeskommunen innen Folkehelse/ Barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

12.05.2017
Vil bli bedre
27.04.2017
Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?
27.04.2017
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
19.04.2017
Hvordan møter vi andre mennesker?
06.04.2017
STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind
23.03.2017
-Dette har vi tro på!
02.03.2017
Rus og psykisk helse i arbeidslivet
22.02.2017
Læringsnettverk for recovery
16.02.2017
Å bli mobbet gir helseplager
15.02.2017
Nettjeneste for forebygging og tidlig internvesjon
03.02.2017
Ny kampanje #Ikkegreit om overgrep og krenkelser mot unge
03.02.2017
Nytt alor nettverk i vest
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus