Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2016.
Gjennomføringsplan 2017.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2017 sven gustafsson
Folkehelseinnsats virker
[21.06.2017]
Marit Vasshus
- Det nytter å forebygge. Ungdom har det veldig greit. De trives godt, har lite alkoholbruk og lite kriminalitet, sier Sven Gustaf...
/les mer
2017 elisabeth norhus lied
Det «umulige» er mulig!
[21.06.2017]
Marit Vassshus
Det umulige er ikke umulig- det tar bare litt lenger tid, sier virksomhetsleder Elisabeth Norhus Lied, til 200 deltakere på kurs i...
/les mer
2017 karen klovning%2c bupa stavanger

Hva beskytter mot påkjenninger i livet?

[21.06.2017]
Marit Vasshus
Hva beskytter mot belastninger og hva gir sårbarhet og risiko ved påkjenninger i livet?
/les mer
2017 kari lossius

Gode møter mellom behandlere og brukere

[21.06.2017]
Marit Vasshus
- Hva er betydningsfulle forutsetninger for gode møter mellom behandlere og pasienter og brukere i helsetjenestene for rusbehandli...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2017

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
For 2017 er midlene overført til Fylkeskommunen innen Folkehelse/ Barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

21.06.2017
Folkehelseinnsats virker
21.06.2017
Det «umulige» er mulig!
21.06.2017
Hva beskytter mot påkjenninger i livet?
21.06.2017
Gode møter mellom behandlere og brukere
21.06.2017
Hvordan utvikles god rusbehandling?
12.05.2017
Vil bli bedre
27.04.2017
Er det prestasjoner eller relasjoner som har sammenheng med ungdom og psykisk helse?
27.04.2017
Hvordan opplever barn å ha alvorlige syke foreldre?
19.04.2017
Hvordan møter vi andre mennesker?
06.04.2017
STARUS- konferansen: Brukermedvirkning og dialog i medvind
23.03.2017
-Dette har vi tro på!
02.03.2017
Rus og psykisk helse i arbeidslivet
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus