Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2018 newcastle anne foreleser
KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle
[14.11.2018]
Marit Vasshus
Den første internasjonale konferansen Addiction & the Family International Network (AFINet) ible avholdt i Newcastle, 9.-11 novemb...
/les mer
shutterstock 91076693%5b1%5d tenksom ung jente i profil (2)
Ungdata inspirasjonshefte 2018
[13.11.2018]
Marit Vasshus
KoRus` ene har samarbeidet om å utvikle et hefte til bruk for kommunene i arbeidet med barn og unge.
/les mer
inger eide robertson 1

Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet

[06.11.2018]
Marit Vasshus
Kollega og sosiolog Inger Eide Robertson har sammen med forskningskollega Sverre Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelf...
/les mer
illust-solsikker

Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?

[02.11.2018]
Marit Vasshus
Fylkesmannen i Rogaland inviterte i samarbeid med KoRus vest Stavanger, brukerorganisasjoner og Kommunenes sentralforbund KS, til ...
/les mer
shutterstock 42336040%5b1%5d teeenage girl serious

Ungdom i videregående skole og psykisk helse

[25.10.2018]
Marit Vasshus
PPT i Rogaland Fylkeskommune fikk i går i Stavanger en presentasjon av forekomst av psykiske plager blant elever i vgs fra 2016.
/les mer

Andre nyheter

14.11.2018
KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle
13.11.2018
Ungdata inspirasjonshefte 2018
06.11.2018
Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet
02.11.2018
Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?
25.10.2018
Ungdom i videregående skole og psykisk helse
25.10.2018
Fyll dagene med aktivitet - ny Recovery - messe i Stavanger
16.10.2018
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
02.10.2018
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
02.10.2018
Spillavhengighet tema på arbeidslivsnettverket på Sola
25.09.2018
Nettverkssamling for bedre tverrfaglig innsats i region Rogaland
19.09.2018
Forbedre livskvalitet - ett tema for psykolognettverket i region Rogaland
07.09.2018
Nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies