Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
gro peck
- Barn har ikke alltid blitt regnet som etterlatte når en foreldre faller fra
[18.04.2018]
Marit Vasshus
Hvordan skal man snakke med barn, når en av foreldrene er alvorlig syk og dør?
/les mer
2018 plenum  dame sirkel
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
[22.03.2018]
Marit Vasshus
Hvem har rett til å definere andre mennesker som "innenfor" eller "utenfor" et sosialt felleskap? Kan det tenkes at mennesker som...
/les mer
2018 hgsund silj lill rismtad

Gråsoner og alkoholkultur

[16.03.2018]
Marit Vasshus
Har alle ansatte i bedriften en klar forståelse for forventninger og normer som bedriften har for deres bruk av alkohol i jobbsamm...
/les mer
2018 bp j%c3%a6ren bjarte s%c3%a6levik

Brukerplankartlegging i Jærkommunene

[23.02.2018]
Marit Vasshus
Resultatene av Brukerplan- kartleggingen 2017 ble i dag presentert på Bryne for kommunene Sola, Klepp, Time og Hå av KoRus vest St...
/les mer
2018 brukerplan finn%c3%b8y

Brukerplan funn presenteres i Ryfylke, Jæren og Dalane denne uka

[22.02.2018]
Marit Vasshus
Brukerplan tallene fra 2017 blir i disse dager presentert i Dalane, på Jæren og i Ryfylket. I dag er representanter fra Randaberg,...
/les mer

Andre nyheter

18.04.2018
- Barn har ikke alltid blitt regnet som etterlatte når en foreldre faller fra
22.03.2018
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
16.03.2018
Gråsoner og alkoholkultur
23.02.2018
Brukerplankartlegging i Jærkommunene
22.02.2018
Brukerplan funn presenteres i Ryfylke, Jæren og Dalane denne uka
16.02.2018
Hva forteller Brukerplankartleggingen 2017 i Helse Fonna kommunene?
08.02.2018
Kommunen og utelivsbransjen – medspillere og motspillere i alkoholhåndtering
08.02.2018
Rusforebyggende råd for arbeidslivet
31.01.2018
Mot til å se-evne til å handle presentasjoner
26.01.2018
Hvordan støtte barns psykiske utvikling?
26.01.2018
Steffan Strandberg på Mot til å se – evne til å handle
17.01.2018
Kurs og prosjektkatalog 2018 fra Korus vest Stavanger
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus