Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2016.
Gjennomføringsplan 2017.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
shutterstock 127766126%5b1%5d after work -unge kvinner sk%c3%85ler m glass
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk
[17.11.2017]
Arbeidsplassen betraktes som en viktig arena for å redusere risikofylt alkoholbruk hos ansatte. En stor norsk forskningsstudie vis...
/les mer
silje lill rimstad wirus
Kan helsevaner endres ved Motiverende samtale?
[16.11.2017]
Mange vil i løpet av livet oppleve utfordringer knyttet til helse og levevaner. Måten vi lever livet på og vanene vi etablerer kan...
/les mer
2017 evaluering alor proba

Virksomme nettverk innen arbeidsliv og rus

[09.11.2017]
Marit Vasshus
Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Arbeidsforsknings- instituttet evaluert de regionale nettverkene for Arbeidsliv ...
/les mer
2017 mi nett sola ingrid s turid enoksenkorus nord

Motivational interview; hvordan samtale når en person vurderer endring i livet?

[03.11.2017]
Marit Vasshus
KorRus – vest Stavanger arrangerte 2.november 2017 nettverk for kommuner som har deltatt i MI- opplæring, en metode til bruk i sam...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2017

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
For 2017 er midlene overført til Fylkeskommunen innen Folkehelse/ Barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

17.11.2017
Felles løft gir tryggere by
17.11.2017
Arbeidsgiver tar initiativ til flest situasjoner med alkoholbruk
16.11.2017
Kan helsevaner endres ved Motiverende samtale?
09.11.2017
Virksomme nettverk innen arbeidsliv og rus
03.11.2017
Motivational interview; hvordan samtale når en person vurderer endring i livet?
03.11.2017
Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2018.
06.10.2017
Forbruk av alkohol i aldersgruppen 62 +
06.10.2017
Alkoholkultur på arbeidsplassen
05.10.2017
Hvilken kultur har arbeidsplassen for alkohol - bruk i jobbsammenhenger?
20.09.2017
Tidlig og bedre innsats til barn, ungdom og familier som bekymrer
11.08.2017
Flertallet ønsker retningslinjer for jobb - relatert alkoholbruk
11.08.2017
Barn har rett til informasjon ved foreldres alvorlige sykdom og dødsfall
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus