Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2018 aldring og rus plenim bord brosjyre
Aldring, alkohol og helse
[06.12.2018]
Marit Vasshus
Nær 90 deltakere var invitert til et seminar 5.desember i lokaler til Gaffel og Karaffel i Stavanger, med tema «Aldring og helse ...
/les mer
20070306-144842-5 pedestrians broald
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
[28.11.2018]
Marit Vasshus
Nettverket består av syv KoRus èr, samt NAPHA og var invitert av KOFOR Helse Stavanger til to dagers samling på Kronen Gaard, Sand...
/les mer
2018 11 vindafjord r%c3%a5dmann og ledere

Vindafjord kommune godt i gang med BTI

[20.11.2018]
Med Rådmannen i spissen sammen med kommunalsjefer, enhetsledere og pådrivergruppen signeres ny avtale om videre satsing på BTI t....
/les mer
2018 newcastle anne foreleser

KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle

[14.11.2018]
Marit Vasshus
Den første internasjonale konferansen Addiction & the Family International Network (AFINet) ible avholdt i Newcastle, 9.-11 novemb...
/les mer
shutterstock 91076693%5b1%5d tenksom ung jente i profil (2)

Ungdata inspirasjonshefte 2018

[13.11.2018]
Marit Vasshus
KoRus` ene har samarbeidet om å utvikle et hefte til bruk for kommunene i arbeidet med barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

06.12.2018
Aldring, alkohol og helse
28.11.2018
Nasjonalt nettverk for Brukerplan samlet på Sandnes
20.11.2018
Vindafjord kommune godt i gang med BTI
14.11.2018
KoRus vest Stavanger og Rogaland A-senter representert på konferanse i Newcastle
13.11.2018
Ungdata inspirasjonshefte 2018
06.11.2018
Behandlingsinstitusjoner som sosial treningsarena for rusfrihet
02.11.2018
Recoverynettverk: Hva bidrar til tilhørighet, mening og selvstendighet?
25.10.2018
Ungdom i videregående skole og psykisk helse
25.10.2018
Fyll dagene med aktivitet - ny Recovery - messe i Stavanger
16.10.2018
Trygghet og forutsigbarhet er sentralt i pakkeforløp
02.10.2018
Arbeidslivsnettverket på Sola samlet et bredt tilfang av profesjonelle aktører
02.10.2018
Spillavhengighet tema på arbeidslivsnettverket på Sola
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies