Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

Konferansen Mot til å se- evne til å handle 2020

Tid: onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2020 Sted: Quality Airport hotel, Sola ved Stavanger. Konferansens tema er barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom. Til konferansen kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre. Han bruker familiehistorien i forestillingen «Fire begravelser og et bryllup». Mer informasjon på www.korus-stavanger.no/kurs når den er klar ila høsten.
/les mer

Overdose-konferansen 2019, Stavanger 26.september

KoRus vest Stavanger arrangerer sammen med Stavanger kommune, Funkishuset, Fylkesmannen i Rogaland, A-larm og Helse Vest den årlige konferansen "Overdoser kan forebygges". Målet er å øke kunnskapen om overdoseforebyggende tiltak gjennom erfaringer, prosjekter og forskning. Sted: Clarion hotel Stavanger Energy. Målgrupper: Alle som interesserer seg for kunnskapsutvikling innenfor rusfeltet (brukere, pårørende, fagfolk).
/les mer

Nettverk for arbeidsliv og rus, alor 24.oktober

Dato: 24.oktober 2019 på Sola. sted: Sola strand hotell. Tema: innsats og tiltak, roller og ansvar i rusforebyggende arbeid på arbeidsplassen. Målgrupper: Ansatte som på sin arbeidsplass kommer i kontakt med rusrelatert problematikk. Mer informasjon og påmelding kommer.
/les mer

Andre nyheter

25.06.2019
Mange medieoppslag av levekårsundersøkelsen Ung i Rogaland 2019
18.06.2019
Gode relasjoner til foreldre, skole og venner gir godt selvbilde og hindrer psykiske plager
13.06.2019
Felleskapsarenaer er betydningsfulle for mennesker med tjenesteerfaringer
21.05.2019
Rusfag magasinet har tema "Tilbake til en hverdag"
20.05.2019
Hvordan trives ungdom i Time kommune?
10.05.2019
Rogalandsungdom tar temperaturen på egen oppvekst
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.