Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.

/les mer
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
l%c3%a6rnettverk fylkesmannen magnhild m kleppa
Læringsnettverk for recovery
[22.02.2017]
Marit Vasshus
Hvordan utvikle recovery-orienterte tjenester for folk i kommunene? Forrige uke ble det arrangert to dagers nettverkssamling i St...
/les mer
shutterstock 109966928%5b1%5d young boy sitting against a city traffic
Å bli mobbet gir helseplager
[16.02.2017]
Marit Vasshus
Å bli utsatt for mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner. En kunnskaps...
/les mer
copy of shutterstock 23398030%5b1%5dyoung child looking window rain

Nettjeneste for forebygging og tidlig internvesjon

[15.02.2017]
Marit Vasshus
Jobber du med barn, ungdom, voksne og er opptatt av tidlig forebyggende arbeid? På nettressursen forebygging.no/tidlig finnes fags...
/les mer
shutterstock 73695892%5b1%5d a teenage girl sitting on the bleacher steps with a serious expression

Ny kampanje #Ikkegreit om overgrep og krenkelser mot unge

[03.02.2017]
Marit Vasshus
Barne -, ungdoms- og familiedirektoratet ved Ung.no starter i dag en ny kampanje mot ungdom i alderen 15- 23 år for å gi informasj...
/les mer
rasnett-fardatter-400

Stimuleringsmidler til rusforebygging i kommunene i 2016

09.02.2016
KoRus vest Stavanger forvalter ”Stimuleringsmidler til rusforebyggende tiltak i kommunene” for Helsedirektoratet...
For 2017 er midlene overført til Fylkeskommunen innen Folkehelse/ Barn og unge.
/les mer

Andre nyheter

22.02.2017
Læringsnettverk for recovery
16.02.2017
Å bli mobbet gir helseplager
15.02.2017
Nettjeneste for forebygging og tidlig internvesjon
03.02.2017
Ny kampanje #Ikkegreit om overgrep og krenkelser mot unge
03.02.2017
Nytt alor nettverk i vest
02.02.2017
Krysskulturelle barn - hva trenger de?
01.02.2017
Kari Killen om foreldrefunksjoner og tilkytning
24.01.2017
Rusbildet i positiv utvikling i 15 kommuner i Helse Fonna
16.01.2017
Stimuleringsmidlene overføres til Folkehelse 2017
09.01.2017
Tilskudd til psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester 2017
04.01.2017
Jordmødre får opplæring om gravide og tidlige samtaler om rus og vold
06.12.2016
Nettverk for arbeidsliv og rus gir gode erfaringer
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus