Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
shutterstock 21202828%5b1%5dthougtful 5 year girl outdoors
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
[15.06.2018]
Marit Vasshus
Tilskuddsordningen ble i 2018 samordnet med tilskuddsordningen «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling». Bufdi...
/les mer
shutterstock 140714662%5b1%5d eldre kvinne med vinglass
Bedre helse når eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner
[11.06.2018]
Marit Vasshus
For mange eldre er alkohol av betydning, særlig i sosiale sammenhenger. Eldre vurderer ofte seg selv som ansvarlige alkoholkonsume...
/les mer
2017 ungdata oppstartseminar

Kick – off for "Ung i Rogaland 2019"

[11.06.2018]
Marit Vasshus
Kommunene i Rogaland ble invitert av KoRus vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmannen til oppstartseminar 30.mai.
/les mer
2018 sauda kommunestyresal r%c3%a5dmann sitter

Sauda kommune signerer avtale om Bedre tverrfaglig innsats

[01.06.2018]
Marit Vasshus
Hvordan lage et godt og trygt lokalsamfunn? Bedre samarbeid mellom tjenestene er en viktig innsats og skal prioriteres. Rådmannen ...
/les mer
2018 ivar fr%c3%b8nes professor

Ungdomsoppvekst- et mulighets – og risiko-samfunn

[16.05.2018]
Marit Vasshus
Ungdom og oppvekstvilkår er i forandring. Det er et sammensatt bilde, hva kjennetegner utviklingen og hva ligger bak utviklingen? ...
/les mer

Andre nyheter

15.06.2018
Tilskudd til å identifisere og følge opp utsatte barn systematisk
11.06.2018
Bedre helse når eldre blir mer bevisst sine alkoholvaner
11.06.2018
Kick – off for "Ung i Rogaland 2019"
01.06.2018
Sauda kommune signerer avtale om Bedre tverrfaglig innsats
16.05.2018
Ungdomsoppvekst- et mulighets – og risiko-samfunn
16.05.2018
Strand videregående skole har lite rus og vold – hvorfor?
16.05.2018
Hva vet vi om ungdom og vold- og hva gjør vi?
03.05.2018
Kompetanseutvikling rus og vold
19.04.2018
Hvordan samtale med ungdommer i videregående skole?
19.04.2018
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
18.04.2018
- Barn har ikke alltid blitt regnet som etterlatte når en foreldre faller fra
22.03.2018
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus