Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger (KoRus) er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet. Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. Les mer om oss

Aktuelle kurs & konferanser

MI-nettverk 5.november på Sola Strand hotell

KoRus vest Stavanger inviterer til MI-nettverk med Randi Abrahamsen KoRus Bergen, psykologspesialist, Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers torsdag 5 november kl. 08 -15. Randi vil ha fokus på tema motstand, etter ønske fra deltakere fra forrige samling. Øvelser gjennom dagen og erfaringsdeling. Program blir lagt ut i deltager.no om kort tid. påmelding: https://www.deltager.no/mi-nettverk_samling_5_november_2020_05112020#init
/les mer

Arbeidsliv og rus, alor nettverkssamling 26.november i Haugesund

Arbeidsliv og rus, alor nettverkssamlingen blir torsdag 26.november på Scandic Maritim hotell, Haugesund. Samme program som planlagt for mars-samlingen. Tema;«Rusmidler, avhengighet, behandling» - med fokus på den viktige samtalen, «alor teateret» med refleksjon i etterkant og «dypdykk» i tema. Påmelding: https://www.deltaker.no/alor2020. Pris, 680,- Påmeldingsfrist, 16.november 2020. Alle som var påmeldt til samling i mars, må melde seg på, på nytt.
/les mer

FIT-nettverk i Rogaland – 19. november 2020 på Hotel Victoria i Stavanger

Napha, Fylkesmannen i Rogaland og Kompetansesenter Rus Stavanger (KoRus) inviterer til nytt FIT-nettverk i Rogaland – 19. november 2020 på Hotel Victoria i Stavanger. Kurset er for spesielt inviterte deltakere. Påmeldingslink: https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=320560#init Påmeldingsfrist: 9. november 2020
/les mer

Overdoser kan forebygges - Live-stream konferanse 10.september - kun digital konferanse

Fylkesmannen i Rogaland, Stavanger kommune, A-larm, Funkishuset og KoRus Stavanger arrangerer Overdosekonferanse for aktuelle hjelpeinstanser. Oppdatering av ny forskning, metoder, tilnærminger og erfaring. Konferansen streames på www.korus-stavanger.no, 10. September kl. 08.30 - kl. 15.00. På facebook Korus Stavanger kan man stille spørsmål til hver foredragsholder. Spørsmål blir besvart etter foredraget. Kun digital konferanse! LINK TIL STREAMING KOMMER UNDER HER: Klikk for live streaming
/les mer

Andre nyheter

15.09.2020
Bli-INVOLVERT.NO - et verktøy for økt brukerinvolvering
23.06.2020
Fylkesmannen i Rogaland: Kunngjøring av restmidler – tilskudd til kommunalt rusarbeid
23.06.2020
Fylkesmannen i Rogaland: Tilskudd til smittevern- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
10.06.2020
Kjentmann i åtte videregående skoler
10.06.2020
Flere kommuner og DPS kan bli med på FACT-team suksessen
02.06.2020
LAR poliklinikken og lavterskel LAR i Helse Stavanger har hatt tett oppfølging av pasienter i koronasituasjonen
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.