Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Kompetansesenter rus - region vest Stavanger (KoRus)

KoRus vest Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus, finansiert av Helsedirektoratet.

KoRus vest Stavanger skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Senterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvikle forståelse, formidle og implementere forsknings- og/ eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling innen rusfeltet.
Årsmelding 2017.
Gjennomføringsplan 2018.

Les mer
 
 Vi tilbyr kompetanseutvikling blant annet på tema mennesker som har eget rusmisbruk og deres  nære pårørende.
2018 ivar fr%c3%b8nes professor
Ungdomsoppvekst- et mulighets – og risiko-samfunn
[16.05.2018]
Marit Vasshus
Ungdom og oppvekstvilkår er i forandring. Det er et sammensatt bilde, hva kjennetegner utviklingen og hva ligger bak utviklingen? ...
/les mer
2018 elisabeth dyrdal%2c strand vgs
Strand videregående skole har lite rus og vold – hvorfor?
[16.05.2018]
Marit Vasshus
Ungdata- undersøkelsen fra 2016 viser at Strand videregående skole er en godt fungerende skole som har lite rus og vold – hva kan ...
/les mer
2018 inge nordhaug rvts vest

Hva vet vi om ungdom og vold- og hva gjør vi?

[16.05.2018]
Marit Vasshus
Hva kommer det av at ungdom bruker vold og hva kan vi gjøre? spør Inge Nordhaug, RVTS Vest. Han holdt innlegg på Grunnkurs rus i g...
/les mer
shutterstock 123296059%5b1%5d gutt ipad tenksom

Kompetanseutvikling rus og vold

[03.05.2018]
Marit Vasshus
Alle tolv kompetansesentra innen rus og vold bidrar i et treårig prosjektsamarbeid om kompetanseutvikling innen rus og vold for sp...
/les mer
mi vgs deltakere

Hvordan samtale med ungdommer i videregående skole?

[19.04.2018]
Marit Vasshus
Fylkeskommunen ved Else Beth Kleiberg inviterte denne uken til tredagerskurs i MI- Motiverende intervju for sosialpedagogiske rådg...
/les mer

Andre nyheter

16.05.2018
Ungdomsoppvekst- et mulighets – og risiko-samfunn
16.05.2018
Strand videregående skole har lite rus og vold – hvorfor?
16.05.2018
Hva vet vi om ungdom og vold- og hva gjør vi?
03.05.2018
Kompetanseutvikling rus og vold
19.04.2018
Hvordan samtale med ungdommer i videregående skole?
19.04.2018
Samarbeidsseminar om tilnærming og oppfølging av rus - og stresseksponerte barn i svangerskapet
18.04.2018
- Barn har ikke alltid blitt regnet som etterlatte når en foreldre faller fra
22.03.2018
Hvem definerer andre som innenfor eller utenfor et felleskap?
16.03.2018
Gråsoner og alkoholkultur
23.02.2018
Brukerplankartlegging i Jærkommunene
22.02.2018
Brukerplan funn presenteres i Ryfylke, Jæren og Dalane denne uka
16.02.2018
Hva forteller Brukerplankartleggingen 2017 i Helse Fonna kommunene?
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus